Grote financiële gevolgen voor mensen met Wajong door wijziging regelgeving

24 oktober 2023 - Redactie Support Magazine

De Nationale ombudsman wil dat de Tweede Kamer bij het kabinet gaat aandringen op een snelle oplossing voor de inkomensdaling van burgers met een Wajong-uitkering. Sinds dit jaar komen sommige Wajonggerechtigden niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale belastingen. Het is een onbedoeld effect van wijzigingen in wet- en regelgeving. Met grote gevolgen voor deze burgers: ze hebben in één keer honderden euro's per jaar minder te besteden.

Onbedoeld neveneffect

Het probleem wordt veroorzaakt door een combinatie van wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Wajonggerechtigden hebben daardoor een hoger inkomen. Zij komen nu niet meer in aanmerking voor (geautomatiseerde) kwijtschelding van lokale belastingen. Het probleem speelt vermoedelijk breder, ook sommige burgers met een WIA- en een WAO-uitkering kunnen hierdoor geraakt zijn.

'Onwenselijk'

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Ik vind dit onbedoelde effect echt onwenselijk. Het gaat om burgers die op of rond het sociaal minimum leven en daarom in een kwetsbare positie zitten. We weten al een hele tijd dat het sociaal minimum niet toereikend is en nu heeft deze groep geen ruimte om financiële buffers op te bouwen. De impact is groot, het zorgt voor financiële onzekerheid en stress."

Probleem bekend, oplossing blijft uit

Het signaal is al sinds dit voorjaar bij het kabinet bekend, maar nog steeds niet opgelost. Ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) herkent het probleem.

Snel en structureel

De Nationale ombudsman vindt het niet wenselijk om deze burgers en de uitvoerders zo lang in onzekerheid te houden. Hij roept de Tweede Kamer op aan te dringen op een snelle structurele oplossing en om kritisch te kijken of een aangedragen oplossing burgers ook echt snel gaat helpen.

Reinier van Zutphen: "Dit is alweer een voorbeeld van kwetsbare burgers die de dupe worden van onbedoelde effecten van wijzigingen in wet- en regelgeving. Het kabinet moet met een oplossing komen."

(Bron: Nationale ombudsman)

Altijd op de hoogte blijven?