Woonzorgaanbieders die hun zorgcomponent uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) laten betalen, mogen dat in de toekomst niet meer doen. Ze functioneren feitelijk als zorg in natura, stelt minister Conny Helder in een brief aan de Tweede Kamer. In haar brief laat Helder de Kamer weten wat haar plannen voor het pgb voor de komende jaren zijn, zo meldt zorgnieuwssite Skipr.

Helder onderschrijft de waarde van het pgb voor cliënten die zelf de regie over hun zorg willen en kunnen voeren. De afgelopen jaren is echter ook duidelijk geworden dat een pgb niet voor iedere cliënt een geschikt instrument is. Als mensen dan ook geen bekwame vertegenwoordiger hebben, leidt dat tot misstanden, van zorg die niet of slecht geleverd wordt tot fraude met pgb-gelden.

"Mijn insteek is om het pgb duurzaam in te zetten voor de juiste doelgroep. Wat betreft eigen regie houdt dit in dat wie geen eigen regie kan voeren of geen vertegenwoordiger heeft die hiertoe in staat is, niet meer een pgb verstrekt krijgt. Aan deze mensen zal een passend alternatief geboden moeten worden", schrijft de minister.

Wooninitiatieven

Het pgb is ook niet geschikt voor alle vormen van zorg, stelt Helder. Ze noemt hierbij de wooninitiatieven die pgb’s bundelen om zorg te leveren aan een groep budgethouders. “Dit past niet bij de kerngedachte van het pgb als individueel instrument voor eigen regie”, schrijft de bewindsvrouw. "Pgb-financiering in wooninitiatieven kan leiden tot problemen, zoals beperkte eigen regie van de budgethouder. Te vaak is het pgb een ‘gedwongen keuze’, omdat de budgethouder bij een specifiek wooninitiatief wil wonen en het pgb op de koop toe neemt."

Lees het gehele nieuwsbericht op de website van Skipr.

Meer lezen over pgb's en aangepast wonen? Neem een abonnement op Support Magazine!

ABONNEREN

 

(Bron: Skipr)

Altijd op de hoogte blijven?