De informatievoorziening over de studietoeslag is bij 282 gemeenten niet op orde. De informatie is onjuist, onvolledig of ontbreekt in zijn geheel. Dat blijkt uit een onderzoek bij de 345 gemeentewebsites. Studenten met een beperking die recht hebben op de studietoeslag, lopen geld mis als de informatie niet op orde is. Ieder(in) vraagt daarom aandacht voor een betere informatievoorziening op gemeentewebsites en vraagt gedupeerde studenten hun ervaring te melden.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als je een beperking hebt of chronische ziekte, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Als je met een medische beperking niet kunt werken naast je studie, dan kun je een studietoeslag aanvragen bij je gemeente. Dit kan studenten helpen om hun opleiding en levensonderhoud te betalen. Dit is een bedrag van ongeveer 300 euro per maand.

De studietoeslag is geen lening die terugbetaald moet worden. Je mag het geld houden en gebruiken waarvoor je wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur of om de studiebeurs te verlagen.

Lobby voor de studietoeslag

Vorig jaar is Ieder(in) samen met vakbonden en studentenorganisaties een actie gestart: #PakJeToeslag. Dit leidde uiteindelijk tot een wetswijziging. De wetswijziging was een verbetering. Ieder(in) bleef echter ook haar zorgen uiten over de vindbaarheid. Want zou het geld wel bij de studenten terecht komen, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren?

Onderzoek naar gemeentewebsites

Ieder(in) is een onderzoek gestart over de vindbaarheid van de studietoeslag op gemeentewebsites. Er is op de websites van alle 345 gemeentes gezocht op 'studietoeslag' en onderzocht of de informatievoorziening van de gemeente op orde is:

  • 128 gemeentes hadden helemaal geen informatie over de toeslag.
  • 154 gemeentes onjuiste of onvolledige informatie.
  • 63 gemeentes hadden de juiste informatie op hun website.

Meer dan 80% van de gemeenten hebben hun informatievoorziening over de studietoeslag dus niet op orde.

Informatievoorziening niet op orde

Nu het nieuwe studiejaar is gestart, gaan veel (aankomende) studenten op onderzoek uit over hoe ze hun studie kunnen financieren en waar ze recht op hebben. De verkeerde en ontbrekende informatie van gemeenten kan ervoor zorgen dat een student de studietoeslag niet aanvraagt of niet kan aanvragen, terwijl diegene er wel recht op heeft.

Verhalen van gedupeerden, meld je ervaring!

Ieder(in) organiseert regelmatig bijeenkomsten met studenten om te weten te komen wat er speelt. Een student meldde tijdens een bijeenkomst dat haar gemeente een aanvraagformulier weigerde te sturen voor de studietoeslag, waardoor ze geen aanvraag heeft kunnen doen (en dus ook niet in bezwaar kon gaan tegen het besluit van de gemeente). Een andere student vertelde dat zij nog midden in een aanvraag zit voor de studietoeslag. Deze duurt al zo’n twee maanden omdat er zoveel onduidelijkheid is over de procedure.

Ben je student met een beperking en is in jouw gemeente de informatievoorziening niet op orde? Of loop je aan tegen ambtenaren die onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving? En ben jij daarvan de dupe? Laat het Ieder(in) weten via het meldpunt.

(Bron: Iederin)

Altijd op de hoogte blijven?