Kassa in actie tegen problematiek rondom hulpmiddelen en verhuizingen

De afgelopen vier jaar besteedde tv-programma Kassa verschillende keren aandacht aan mensen met hulpmiddelen die te maken hebben met onnavolgbare bureaucratie in de zorg. Nog steeds is deze situatie niet in orde en daarom begon Kassa in de uitzending van afgelopen zaterdag met de actie #RegelHet.

In 2015 werd de zorg in Nederland rigoureus veranderd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ging over in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daardoor ben je nu, als je hulpmiddelen hebt, afhankelijk van je gemeente, je zorgverzekeraar, de leverancier en nog enkele andere partijen. En hier gaat veel mis. Vele mensen met hulpmiddelen wachten door deze problemen vaak maanden op een hulpmiddel waar ze afhankelijk van zijn.

“Het moet simpeler”
Staatssecretaris Martin van Rijn, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zat in 2015 bij ons in de studio. Hij vertelde Kassa toen dat het niet de bedoeling was dat mensen in strijd zouden moeten met de gemeente. “Een wet is nu eenmaal niet meer dan letters zwart op wit op papier en in de praktijk is het een heel ander verhaal. Het is heel belangrijk dat burgers begrijpen waar ze wel en niet recht op hebben, dat ze zorg op een simpele manier kunnen aanvragen.” Hij gaf toe dat de het regelen van de zorg voor de mensen het afgelopen jaar veel tijdrovender en ingewikkelder was geworden. “Het moet simpeler”, vertelde hij.

Wanhopig wachten op een hulpmiddel
Kassa ontving ook de afgelopen weken weer luide noodkreten van mensen die wanhopig wachten op hun hulpmiddel en ging bij ze op bezoek. Eén van hen is Nick, die door zijn ziekte aangewezen is op een rolstoel. Na een ongeluk had hij een andere rolstoel nodig, maar de levering hiervan duurde ontzettend lang. Hij maakte zich ernstig zorgen of hij zijn rolstoel door de reparatie niet eindeloos lang zou moeten missen. Een ander voorbeeld is Joyce, die in 2019 door haar verhuizing van Lelystad naar Dronten tegen een hoop problemen aanliep. Vanwege al deze problemen is Joyce een petitie gestart.

Hoe groot is het probleem?
Nadat Kassa deze schrijnende voorbeelden in beeld bracht, vonden zij het tijd om de problemen in de hulpmiddelenzorg in kaart te brengen. Ze plaatsten een enquête op hun website en deelde deze op sociale media. Hierop kwamen binnen een halve week tijd bijna achthonderd reacties binnen. Dat deed het vermoeden bevestigen: er spelen een groot aantal problemen in de hulpmiddelenzorg.

In 477 gevallen speelden de problemen in de afgelopen 12 maanden. Zij hebben onder meer problemen met gebrek aan maatwerk (61 procent), slechte bereikbaarheid van de klantenservice (41 procent) en lange wachttijden en levertijden (87 procent). Bijna driekwart (74 procent) van de mensen die het afgelopen een probleem hadden zegt een half jaar of langer op het hulpmiddel te hebben gewacht. Afstemming tussen cliënten, gemeenten en leveranciers en de samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars en het zorgkantoor onderling verloopt vaak ook niet goed.

Tijd voor actie
Kassa besloot: het is tijd voor actie. Om het probleem aan te kaarten bij de gemeenten, de leveranciers en bij de regering maakte Kassa een zwartboek en start het nu een actie op sociale media onder #RegelHet. In het zwartboek staan honderd verhalen van mensen met hulpmiddelen uit allerlei gemeenten in Nederland die het afgelopen jaar tegen onbegrijpelijke problemen aanlopen. Dit zwartboek is aangeboden bij minister Hugo de Jonge en verschillende leveranciers van hulpmiddelen. Door het boek lijken zij eindelijk tot het besef te komen dat er iets moet gebeuren.

Vind je het bovenstaande ook problematisch? Kom dan in actie met #RegelHet. Je kunt op verschillende sociale media in actie komen:

  • Op Facebook kun je het bericht van Kassa delen.
  • Op Instagram kun je onder het laatste bericht van Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, #RegelHet plaatsen.
  • Op Twitter kun je een bericht met #RegelHet en hierin Hugo de Jonge taggen (@hugodejonge).

Via de website van Kassa vind je de schriftelijke reacties van Hugo de Jonge en verschillende leveranciers. Bekijk hieronder de gehele uitzending van Kassa:

(Bron: Kassa)

  3 comments for “Kassa in actie tegen problematiek rondom hulpmiddelen en verhuizingen

Geef een reactie