Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) presenteerde vorige week de initiatiefnota 'Ons land is beperkt' met daarin 71 concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. De nota gaat uit van het VN-verdrag Handicap en de voorstellen moeten leiden tot wezenlijke verbeteringen op het terrein van zorg, wonen, werken, school, vervoer, inkomen en gezondheid. De nota wordt later door de Tweede Kamer en het kabinet besproken. Dat meldt Ieder(in).

'VN-proof' maken van wetgeving

Enkele concrete voorstellen in de initiatiefnota zijn:

 • Nieuwe maatregelen en wetgeving moeten voortaan worden getoetst aan het VN-verdrag Handicap. Ze moeten ‘VN-proof’ zijn en bijdragen aan de inclusieve samenleving.
 • Een maximaal bedrag (385 euro) voor de totale eigen bijdragen die mensen moeten opbrengen voor zorg- en ondersteuningskosten. Hiermee wordt voorkomen dat de stapeling van zorgkosten te hoog uitpakt en mensen door in betalingsproblemen komen vanwege hun handicap.
 • Uitbreiding van de Banenafspraak zodat meer mensen met een beperking of chronische ziekte met die regeling aan de slag kunnen.
 • Waar nodig een loonkostensubsidie voor werkgevers zodat werkenden met een arbeidsbeperking minstens het minimumloon verdienen.
 • Toegankelijkheid en beschikbaarheid van openbaar vervoer voor mensen met een beperking moeten aanzienlijk beter. Toegankelijkheid moet ook beter worden getest.
 • Ondersteuning voor inclusief onderwijs en toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen en -gebouwen. Meer steun voor mbo-onderwijs en stagebegeleiding.
 • Eén loket voor hulpmiddelen.
 • Bescherming van mensen met een levenslange, levensbrede beperking tegen gedwongen verhuizing (uit bijvoorbeeld hun woongroep of instelling).
 • Langdurige indicaties voor alle zorgwetten, zodat mensen die die zorg levenslang of blijvend nodig hebben dat niet steeds opnieuw moeten aantonen.
 • 15 procent van de woningen van woningbouwverenigingen moet geschikt en beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. Nieuw te bouwen woningen dienen toegankelijk zijn.
 • Er moet beter worden bijgehouden hoe het gaat met mensen met een beperking. Het Centraal Bureau Statistiek kan daarvoor meer onderzoek doen. Ook naar de gevolgen van beleid voor hen.

De voorstellen zijn opgesteld met de inbreng van onder meer ervaringsdeskundigen, Per Saldo, Ongehinderd, het Gehandicapte Kind, FNV, Balans, stichting Liz, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in).

Een compleet overzicht van alle voorstellen is te vinden op de website van GroenLinks.

Andere motie

De meerjarige beleidsaanpak voor mensen met een beperking zoals GroenLinks die bepleit, sluit aan bij de breed aangenomen motie (Kamerlid Werner/CDA) in de Tweede Kamer, voor een nationale strategie voor mensen met een beperking, tegen achterstelling en uitsluiting.

(Bron: Iederin)

Altijd op de hoogte blijven?