Met een persoonsgebonden budget kan je je zorg regelen, ook tijdens je vakantie. In theorie kan er veel, maar de praktijk van aanvragen blijkt weerbarstig. Toch, als het eenmaal rond is levert een pgb je veel (reis)vrijheid op.

Tekst: Eelke Kelderman

Het artikel al gelezen in de Vakantie-editie 2023?

>> Ga meteen naar tips en aandachtspunten

Zorg dat je zelf goed weet welke regelingen er zijn, adviseert de landelijke vereniging van en voor mensen met een pgb Per Saldo. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen zorgverlener meenemen op vakantie, maar ook een zorgverlener ter plaatse regelen.

Heb je al een pgb dan kan je dat altijd tijdens je vakantie inzetten. Je kunt ook een (extra) budget aanvragen voor vakantie. Bijvoorbeeld omdat je dagelijkse zorg normaal door Fokus of een andere instelling, familie, partner of de thuiszorg geleverd wordt.

 

Alok-geretoucheerd-strand-Alcossebre-Spanje-fotograaf-Sandra-Bodewitz_ Alok Blondé ging met zijn vriendin op vakantie naar Spanje, een zorgverlener ging mee. "Ik had gehoord dat dat met een pgb moest kunnen, maar het is een heel zoekwerk geweest. We hebben het wel heel fijn gehad, het was alle rompslomp dubbel en dwars waard!" Foto: Sandra Bodewitz.

Drie wetten

Eerst kort de basis. Het merendeel van de Support Magazine-lezers zal voor een pgb aankloppen bij de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of bij de zorgverzekering voor een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het verschil zit in het type zorg. Via de Wmo vraag je een pgb aan voor begeleiding, de Zorgverzekering gaat over verzorging en verpleging. Een kleiner aantal lezers krijgt zorg of een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee kun je te maken krijgen als je 24-uurszorg nodig hebt. Hierover heb je contact met een Zorgkantoor.

Begeleiding of zorg?


Voor directe zorg, zoals aankleden, douchen en toilet, doe je een aanvraag bij je zorgverzekering, je hebt hiervoor een indicatie van een (wijk)verpleegkundige nodig. Misschien heb je gedurende de dag ook hulp nodig, bijvoorbeeld bij het eten, om je jas aan te doen, je tas te pakken, bij het dobberen in zee, duwhulp, kortom allerlei ‘hand en spandiensten’. Hiervoor kun je bij de Wmo terecht voor een pgb begeleiding. Niet alle gemeenten en verpleegkundigen hebben hier evenveel ervaring mee, maak dus voordat je een gesprek met de consulent of verpleegkundige hebt, zelf een lijst met alles waar je hulp bij nodig hebt. In de praktijk kan begeleiding en zorg door één persoon gedaan worden, maar uit verschillende pgb’s betaald worden. Via welke wet je het pgb ook krijgt, regel het altijd ruim vóór je vakantie!

Zorgverlener zoeken


Als je je budget voor elkaar hebt, zoek je een zorgverlener die met je mee wil. Dat kan een vriend(in) of familie zijn of een bekende zorgverlener. Een andere optie is iemand zoeken via een advertentie, bijvoorbeeld online via persaldohulpgids.nl (onderdeel van nationalehulpgids.nl). Heb je iemand gevonden, dan stel je een contract op met afspraken over de vergoeding, plus eventuele reis- en verblijfkosten.

Er zijn ook organisaties die kunnen bemiddelen tussen jou en de zorgverlener, zoals bijvoorbeeld P-reizen, VZ-Zorgvakanties en A tot Z reizen. De genoemde organisaties kunnen ook helpen bij het uitzoeken van de bestemming. Of je kiest voor een geheel verzorgde vakantie via een gespecialiseerde reisorganisatie waar je soms de (zorg)kosten, al dan niet deels, met je pgb kunt betalen.

Geen pgb, maar zorg in natura


Heb je geen pgb maar ontvang je zorg in natura - zoals via de thuiszorg - dan kun je dat meestal omzetten naar de plek waar je op vakantie gaat. Vaak ook in het buitenland. Dan heb je geen pgb nodig en regelen de organisaties dat onderling. Informeer hiernaar bij de zorgorganisatie.

Tips en aandachtspunten

Algemeen

 • Bereid je goed voor en begin op tijd met de aanvraag van een pgb. Kom je er niet uit? Vraag Per Saldo en/of ervaren pgb-houders om raad.
 • Uit welke wet je het pgb ook krijgt, het is in altijd belangrijk vóór je vakantie het aantal uren en de voorwaarden met de verstrekker van je pgb af te stemmen en te regelen.
 • Voor een zorgverlener die meegaat om voor jou te werken - dus niet om zelf vakantie te vieren - kun je alle kosten vanuit het pgb vergoeden, inclusief de reis- en verblijfskosten. Overleg dit, en zeker wanneer deze zorgverlener familie in eerste of tweede graad is, met je zorgverzekeraar of Wmo-consulent. Via de Wlz worden nooit reis- en verblijfskosten voor informele zorgverleners vergoed.
 • Voor familie, partner, vrienden of bekenden met wie je samen vakantie viert, kun je alleen de kosten van begeleiding en zorg vergoeden vanuit het pgb.
 • Kies je een nieuwe pgb-zorgverlener? Dan kun je na goedkeuring van de zorgovereenkomst pas je kosten declareren. Dien de formulieren dus tijdig in bij je gemeente, verzekeraar en/of zorgkantoor en Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorg in het buitenland

 • Check voor de regels rondom zorg inhuren in het buitenland altijd vooraf je pgb-verstrekker. Gemeenten en zorgverzekeraars stellen hun eigen regels hierin. Bij de Wlz is het altijd toegestaan mits aan voorwaarden wordt voldaan.
 • Let op: Als je meer dan zes weken op vakantie gaat en in het buitenland een lokale zorgverlener inhuurt, kan het zijn dat het tarief afgestemd wordt op de lokale omstandigheden. Bij een pgb vanuit de Wlz geldt bijvoorbeeld voor Spanje 85%. Je pgb wordt dan vanaf de eerste dag van het verblijf verlaagd met 15%. Meer informatie op Zorginstituut Nederland en op de overheidswebsite met de 'aanvaardbaarheidspercentages'.
 • Maak je gebruik van een particuliere zorgverlener uit het land waar je op vakantie bent, dan kun je een ‘overeenkomst van opdracht’ gebruiken, zie SVB.
 • Met een pgb-Wlz kon je tot nu toe maximaal 13 weken voor verblijf buiten Nederland inzetten. Dit is vanaf 2022 uitgebreid naar maximaal één jaar binnen de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland (zie lidstaten EU/EER). De 13-weken termijn blijft wel gelden voor andere landen.

Speciale regels en handige links

 • Als je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten met je zorgverlener (meestal als iemand meer dan drie dagen voor je werkt), dan moet je die ook doorbetalen als je op vakantie bent. Je hebt dan mogelijk tekort aan budget om iemand anders te betalen tijdens je vakantie. Plan dan liefst jouw vakantie en de vakantie van die zorgverlener op hetzelfde moment. Bij een andere zorgovereenkomst geldt dat niet.
 • Sommige zorgverzekeraars menen dat een nieuw pgb voor zorg alleen in de vakantie niet mogelijk is. De reden die vaak wordt genoemd is dat voor een periode korter dan een jaar geen pgb gegeven kan worden. Dit is onjuist! Zie deze Kamerbrief van voormalig staatssecretaris Van Rijn.
 • De indicatie voor een ADL-clusterwoning als van Fokus kan niet voor zorg op je vakantieadres gebruikt worden. Je moet dus een nieuwe indicatie aanvragen bij je zorgverzekering en eventueel je gemeente (Wmo). Meer info voor Fokusgebruikers: Log in op het extranet van Fokuswonen en ga naar deze pagina.

Voor de informatie in dit artikel is gebruikgemaakt van de 'Slimme lijst Vakantie en pgb' van Per Saldo (alleen voor leden). Meer info over Per Saldo vind je hier.

Vakantie-editie

Jacqueline en Alok regelen hun zorg op vakantie met een pgb, lees erover in de Support Magazine Vakantie-editie 2023. De uitgave is hier verkrijgbaar.

Support Magazine is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve of gewijzigde informatie in dit artikel.

Altijd op de hoogte blijven?