Zieke mantelzorgers worden steeds meer financiële strop voor werkgevers, uitbreiding zorgverlof nodig

31 oktober 2023 - Redactie Support Magazine

Werkgevers maken zich zorgen over het steeds grotere beroep dat wordt gedaan op personeel om naast werk ook voor naasten te zorgen. Driekwart van de werkgevers vindt dat zij nu opdraaien voor taken die door de overheid bij mantelzorgers zijn gelegd. Mantelzorgende medewerkers zorgen namelijk voor ziekteverzuim, personele problemen en hogere bedrijfskosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction, in opdracht van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) en Fello (organisatie voor werk en mantelzorg).

De samenleving vergrijst, mensen wonen langer thuis en de tekorten in de zorg lopen op. Daardoor wordt er nu - en in de toekomst – vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Dat zien ook werkgevers. De helft van de ruim 500 ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen 2 jaar het aantal mantelzorgers in hun bedrijf zien toenemen, zo blijkt uit het representatieve onderzoek van Pointer en Fello. Met alle gevolgen van dien. Zo geeft 40 procent aan dat mantelzorg een belangrijke reden is voor ziekteverzuim en noemt een derde van de bedrijven zieke mantelzorgers zelfs een steeds grotere ‘financiële strop’.

Mantelzorger als 1000-dingendoekje

Margreet van der Voort van de belangenvereniging van mantelzorgers Mantelzorgelijk ziet dat het voor mantelzorgers lastig is om een goede balans te vinden tussen werk en mantelzorgtaken. “Het grootste bezwaar is eigenlijk dat iedereen er maar vanuit gaat dat mantelzorgers de dingen gewoon doen, als een soort 1000-dingendoekje. Maar mantelzorgers kunnen niet alles doen, ze kunnen niet werken én steeds meer gaan zorgen. Wat je ziet gebeuren is dat mantelzorgers dan uiteindelijk vanuit het werk een stapje terug gaan doen, ziek worden of soms helemaal stoppen met werken.”

Zorgverlof

Om ervoor te zorgen dat werk en mantelzorg wél te combineren is, is er het zogenoemde zorgverlof. Deze vorm van verlof is in de wet vastgelegd en duurt maximaal 2 weken per jaar en wordt betaald door de werkgever. Daarnaast kan een medewerker ook langdurig zorgverlof opnemen, maar dat is in de meeste sectoren onbetaald.

Volgens Ingrid van Loon van Fello is zorgverlof voor werkende mantelzorgers een waardevolle mogelijkheid om tijd vrij te maken voor hun zorgtaken. Maar ze merkt ook op dat met alleen verlof het probleem van de overbelaste mantelzorger niet is opgelost. “Het is niet altijd een tijdsprobleem. Sommige mantelzorgers hebben juist baat bij het uitbesteden van bepaalde taken of ondersteuning,” aldus Van Loon.

Meerderheid werkgevers voor uitbreiding duur zorgverlof

Toch geeft 54 procent van de ondervraagde werkgevers aan dat zij een voorstander zijn van het uitbreiden van de duur van het zorgverlof omdat het huidige verlof voor hun medewerkers vaak niet toereikend is. De overheid moet echter wel gaan meebetalen aan deze zorgverlofregelingen vindt een ruime meerderheid van de bedrijven, net zoals de overheid dat bijvoorbeeld doet bij het ouderschapsverlof.

Terecht vindt ook Van den Voort van Mantelzorgelijk. “Op het moment dat je een kind krijgt is alles geregeld. Je hebt kinderbijslag, ouderschapsverlof, kinderopvang, je hebt van alles. En op het moment dat jij als mantelzorger bijvoorbeeld voor je ouder gaat zorgen, dan is er eigenlijk heel weinig.” Het zou volgens Van der Voort een mooie eerste stap zijn als de zorg voor kinderen gelijkgeschakeld wordt met de zorg voor een zieke dierbare. “Een soort maatschappelijk verlof,” aldus Van der Voort.

Adviesaanvraag

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid ziet persoonlijk wel iets in een uitbreiding van het zorgverlof dat wordt betaald door de overheid, zo laat hij aan Pointer weten. “Daarom heb ik ook een adviesaanvraag gedaan bij de Sociaal Economische Raad. En als je het mij nu even vraagt, ook vanuit politiek oogpunt, dan denk ik dat dit inderdaad een route is die absoluut het overwegen waard is. Alleen is het natuurlijk ook in deze fase van een demissionair kabinet onmogelijk om te zeggen dit moet gaan gebeuren, want daar zal een nieuw kabinet uiteindelijk een eigen afweging over moeten maken.”

(Bron: Pointer)

Altijd op de hoogte blijven?