Verschil tussen gemeentelijke zorgpolissen tot 850 euro

23 december 2022 - Redactie Support Magazine

Mensen met een laag inkomen, een chronische ziekte of een handicap kunnen in veel gemeenten kiezen voor een collectieve verzekering. Met deze zogeheten 'gemeentepolis' betalen zij minder zorgpremie, omdat de gemeente hier vaak aan meebetaalt. Maar er zijn enorme verschillen per regio. Die kunnen oplopen tot bijna 850 euro per jaar, blijkt uit onderzoek van Independer. Er zijn zelfs gemeenten die helemaal niets meebetalen.

Gemeenten met een collectieve zorgverzekering geven gemiddeld € 30,59 korting per maand. De verschillen zijn echter groot. De gemeente Overbetuwe betaalt bijvoorbeeld €70,63 mee, dat komt neer op maar liefst 848 euro per jaar. In 12 gemeenten wordt wel een collectieve verzekering aangeboden, maar krijgen kwetsbare inwoners géén korting op hun zorgpremie. Dat gebeurt in steden als Roermond, Heerlen en Kampen. In 21 gemeenten, zoals Apeldoorn, Zwolle en Emmen, wordt in 2023 zelfs helemaal geen collectieve zorgverzekering (meer) aangeboden. Wel bieden 13 van deze gemeenten een bijdrage voor de (aanvullende) zorgverzekering.

Veel gemeentepolissen bieden uitgebreide dekking

Minima en chronisch zieken hebben vaak baat bij een zorgverzekering met een betere dekking. Veel gemeenten houden hier rekening mee door een pakket aan te bieden waarin veel zorgkosten worden vergoed. "De polis bestaat uit een basis- en aanvullende verzekering, zodat je in het algemeen goed bent verzekerd. Een ander voordeel is dat veel van deze polissen een eigen risico van nul euro handhaven. Dan hoef je dus ook de eerste 385 euro niet te betalen", aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Zo wordt in 63,4% van de gemeenten een polis aangeboden die het eigen risico geheel dekt. Ook wordt in 78,2% van de gemeenten een polis aangeboden die de eigen bijdrage voor medicijnen (uit het GVS) volledig vergoed. Ten slotte is er bij 91,6% een gemeentepolis voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. In 76,7% van de gemeenten worden zelfs polissen aangeboden die alle drie de bovenstaande zorgkosten gedekt.

Beste collectieve zorgverzekering in Zaanstad

In Zaanstad zijn minima en chronisch zieken het beste uit: hier is de gemeentepolis erg uitgebreid én voordelig. Inwoners met een maximale zorgtoeslag betalen hier omgerekend € 16,45 per maand voor een zeer uitgebreide verzekering. Met deze gemeentepolis worden het eigen risico, geneesmiddelen uit het GVS en de eigen bijdrage voor de Wmo vergoed. De kosten vallen zo laag uit, omdat de gemeente Zaanstad maandelijks € 53,50 meebetaalt aan de premie.

Ook in de Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, en Oirschot zijn inwoners voordelig uit na het aftrekken van de maximale zorgtoeslag. In al deze plaatsen betaal je dan € 16,85 per maand. Er zijn 25 gemeenten waar chronisch zieken en minima in 2023 in maximaal € 25 betalen voor een uitgebreide zorgverzekering waarin het eigen risico en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen en de Wmo gedekt zijn.

"In 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering, maar de gemeentepolis biedt nog steeds voordelen, omdat de gemeenten dus vaak geld bijleggen. Maar ook dit kan ieder jaar anders zijn. Vergelijk dus ook de gemeentepolis altijd goed met andere verzekeringen. Het kan zijn dat je ergens anders toch beter af bent. Je hebt hiervoor nog tot 31 december", aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Inkomensgrens: grote verschillen per gemeente

Gemeenten bepalen zelf wie er mee mogen doen met hun collectieve zorgverzekering. De inkomensgrens die gemeenten hanteren, verschilt daarom sterk op lokaal niveau. Zo zijn er 36 gemeenten waar je maximaal 110% van de bijstandsnorm mag verdienen en 126 gemeenten waar dit zelfs 130% van de bijstandsnorm is.

Opvallend is dat gemeenten die zelf niet meebetalen aan de premie, over het algemeen juist coulanter zijn wat de inkomensgrens betreft. In 7 van de 12 gemeenten die niet meebetalen aan de premie is de inkomensgrens namelijk 150%.

(Bron: Independer)

Altijd op de hoogte blijven?