UWV vernietigt per ongeluk documenten van 16.000 Wajongers

Foto via Flickr/mystic_mabel

Uitkeringsinstantie UWV heeft ‘per abuis’ documenten vernietigd van 144.000 mensen voordat de wettelijke bewaartermijn was verstreken. Bij het opschonen van het archief vernietigen medewerkers van UWV al drie jaar lang papieren uit dossiers van klanten die nog niet weggegooid hadden mogen worden. Deze documenten waren nog niet gedigitaliseerd.

Het betreft rapporten die zijn gemaakt over medische beoordelingen van 16.000 mensen met een al lang lopende Wajonguitkering. Ook zijn documenten van 128.000 mensen vernietigd van wie de uitkering om uiteenlopende redenen al is beëindigd, maar die vanwege de wettelijke bewaartermijnen nog niet weggegooid hadden mogen worden.

De vernietiging is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze klanten en oud-klanten kunnen nu namelijk niet meer gebruikmaken van hun inzagerecht.

‘Geen gevolgen voor uitkering’
Het UWV betreurt ten zeerste dat het deze fout heeft gemaakt, laat de uitvoeringsorganisatie weten. Maar de fout heeft volgens de instantie geen gevolgen voor lopende uitkeringen. “De benodigde informatie voor de betaling van de uitkeringen is gewoon nog aanwezig, dus daarover hoeft niemand zich zorgen te maken.”

Informeren
Het UWV gaat de groep mensen met een lopende uitkering informeren over wat er gebeurd is. UWV-bestuurder Nathalie van Berkel: “Hoewel mensen er in de praktijk zo goed als niets van gaan merken, hebben zij er recht op dit te weten. Het geeft ook duidelijkheid voor andere mensen die zich nu misschien afvragen of het ook hun documenten betreft.”

Werkzaamheden stilgelegd
Hoe het kan dat het UWV er pas na drie jaar achter komt dat er iets fout is gegaan, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Wel zei hij dat het UWV de werkzaamheden bij het archief direct heeft stilgelegd nadat de fout aan het licht kwam. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vernietigen van fysieke documenten, zeker bij de mensen die nog klant zijn van het UWV.

UWV heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

(Bron: Trouw)

Geef een reactie