In iedere editie bevindt zich de rubriek #DURFTEVRAGEN waarin actuele en/of kritische vragen gesteld worden aan de personen, bedrijven of instanties die erover gaan. Voor de vraag aan Uniek Sporten in editie 5 paste niet alle informatie in het magazine. Daarom plaatsen we online alsnog de volledige versie. Wil je voortaan al onze vragen en de antwoorden erop lezen? Word abonnee van Support Magazine.

In maart 2021 lanceerde Uniek Sporten een platform voor sporthulpmiddelen. Bij Uniek Sporten Hulpmiddelen kun je sindsdien terecht voor advies, aanvraag en financiële afhandeling van voorzieningen om je favoriete sport mee te kunnen uitvoeren. Indien door bijvoorbeeld de gemeente (Wmo) geen financiële oplossing geboden wordt, kan Uniek Sporten alsnog je sporthulpmiddel financieren. Hoe gaat het nu met dit platform? En hoe reageren gemeenten op deze nieuwe partij in hun afhandeling van aanvragen?

Beantwoord door Wout Werker, (Klant)Adviseur bij Uniek Sporten Sporthulpmiddelen:

"Afgelopen anderhalf jaar hebben mensen met sportambities het platform goed weten vinden. We hebben niet heel veel campagne gevoerd rondom hulpmiddelen en toch stroomden de aanvragen binnen. Men hoort vaak over ons via buurtsportcoaches, leveranciers, verenigingen en mond-tot-mondreclame. Sinds de start ontvingen we 540 aanmeldingen, waarvan 320 sporthulpmiddelen gefinancierd zijn. Dat wil niet zeggen dat 220 aanmeldingen geen financiering kregen, dan kunnen we alsnog ondersteund hebben om bij de gemeente of verzekeraar een volledige toekenning te krijgen. woutwerker-unieksporten Wout Werker.

In het begin zagen we dat bepaalde gemeenten het wel mooi en makkelijk vonden om direct door te verwijzen naar Uniek Sporten. Als wij dat merken, trappen we vol op de rem, dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan altijd eerst kijken wat het beleid is en welke rol de instantie zou moeten hebben. Als die een aanvraag afwijst, moet daar een goede reden voor zijn. Is die er niet, dan nemen we zo mogelijk contact op met de instantie en lichten we toe dat we een noodfonds zijn en geen eerste optie. Ze worden bevraagd over hun afwijzende besluiten, minimale beleid en gebrek aan langetermijnvisie. Door ons bestaan wordt het dus niet goedkoper of makkelijker voor ze.

Van de financieringsaanvragen zijn we het meest elektrische sportrolstoelen, handbewogen sportrolstoelen en vastframe-handbikes voorbijkomen. Bij 75% van de aanvragen bij de Wmo wordt door de gemeente wel een bedrag toegekend, maar voor een ontoereikend bedrag, waardoor de mensen alsnog bij ons komen. Een gemiddelde Wmo-sportbijdrage is rond de 3.000-3.500 euro en dan schiet je niet veel op bij een handbike van 7.000 euro of een elektrische sportrolstoel van 18.000 euro. Als de hoogte van die bijdrage al in het beleid staat, dan is er weinig speling meer. We geven wel eens aan dat je in bezwaar kunt gaan, en hebben aanvragen wel eens laten behandelen door een jurist, waarbij het doel is dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid pakt. Maar wij willen niet dat mensen dat proces van nog eens meerdere maanden moeten afwachten om het sporthulpmiddel te krijgen, en gaan dan zelf over tot financiering. We willen mensen op een adequate en laagdrempelige manier helpen, om de sportparticipatie van mensen met een beperking te bevorderen."

Altijd op de hoogte blijven?