Uitspraak CRvB: pgb-tarief Wmo gebaseerd op minimumloon ontoereikend

30 augustus 2023 - Redactie Support Magazine
Mikhail Nilov, via Pexels

De Centrale Raad van Beroep heeft op 16 augustus twee belangrijke uitspraken gedaan over het uurtarief van persoonsgebonden budgetten (pgb) voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De CRvB heeft geoordeeld dat het pgb-uurtarief, dat gelijk is aan het minimumloon, onvoldoende is om toereikende ondersteuning in te kopen. Dat meldt Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een pgb.

Het gaat hierbij om het tarief voor zorgverleners uit het sociaal netwerk, zoals een partner, familie of vrienden. Meerdere gemeenten hanteren hiervoor een uurtarief dat gelijk is aan het minimumloon. De uitspraken zijn gedaan voor de Wmo, maar de Raad zal dit doortrekken naar pgb’s in de Jeugdwet.

Vaststelling tarieven

De Raad stelt dat de hoogte van het pgb-uurtarief moet worden vastgesteld aan de hand van de cao's die gelden voor hulp bij huishouden of begeleiding.

  • Huishoudelijke hulp: het uurloon wordt gebaseerd op het hoogste periodieke loon van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), inclusief vakantietoeslag en de financiële tegenwaarde van verlofuren. De uitspraak van de CRvB over huishoudelijke hulp vind je hier.
  • Individuele begeleiding: het uurloon wordt gekoppeld aan het hoogste periodieke loon volgens de Functie Waardering Gezondheidszorg 30 (FWG 30) van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), ook inclusief vakantietoeslag en verlofuren. De uitspraak van de CRvB over individuele begeleiding vind je hier.

Aanpassen

Dit betekent dat gemeenten die een pgb-tarief voor begeleiding of hulp bij huishouden hanteren dat gelijk is aan het minimumloon, dit pgb-uurtarief moeten aanpassen. Deze nieuwe tarieven zijn nog niet bekend. Hopelijk wordt daar de komende tijd meer over bekend. Per Saldo houdt dit goed in de gaten.

Het is goed mogelijk dat dit, naast de hulp bij huishouden en individuele begeleiding, ook gevolgen gaat hebben voor andere maatwerkvoorzieningen in de Wmo en individuele voorzieningen in de Jeugdwet.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is erg blij met deze uitspraak. De vereniging heeft de afgelopen jaren veel gedaan tegen deze tariefverlaging van gemeenten naar het minimumloon. Ze hebben dit aangekaart bij gemeenten, in brieven aan de kamer, met de VNG gesproken en hebben onderzocht om welke gemeenten het gaat. Dat het niet juist is, is nu door deze uitspraak juridisch bevestigd.

Wat kun je zelf doen?

Heb jij een pgb uit de Wmo (en/of Jeugdwet) in een gemeente die uitgaat van het minimumloon voor individuele begeleiding of hulp bij het huishouden? Dan kun je naar aanleiding van deze uitspraak bij jouw gemeente navragen wat dit voor gevolgen gaat hebben voor jouw budget.

Bekijk ook de reportage van EenVandaag over dit onderwerp:

(Bron: Per Saldo)

Altijd op de hoogte blijven?