Sporters met beperking wachten op vaccin voor ze weer kunnen spelen

Afbeelding van David Mark via Pixabay

Voor een groep sporters met een beperking duurt de competitiestop mogelijk nog veel langer dan voor anderen. Ze moeten wachten op een vaccin. Onder meer de sportbonden voor rolstoelhockey en G-handbal hebben besloten dat er eerst een vaccin moet zijn voor er weer gespeeld kan worden. Hun sporters behoren tot de risicogroep en de gevolgen van een besmetting voor hun gezondheid kunnen groot zijn. Het gaat om enkele honderden mensen.

In het e-hockey zijn veel mensen met een spierziekte actief. In het g-handbal gaat het vooral om mensen met een verstandelijke beperking. De besmettingsrisico’s voor deze sporters worden te groot geacht. Daarom nam hockeybond KNHB het besluit om de rolstoelhockeycompetities niet te hervatten tot er voor deze doelgroep een vaccin tegen corona is.

‘Resultaat van overleg’
Dit geldt niet voor alle competities voor mensen met een beperking. De zitvolleybal-, rolstoelhandbal- en rolstoelbasketbalcompetities zullen worden hervat als het kabinet voor reguliere competities het sein weer op groen zet. De voorzichtige hoop is nu gevestigd op na de jaarwisseling.

Sportkoepel NOC-NSF laat weten dat er voor aangepaste sporten geen harde lijn wordt gevolgd. “Het besluit om wedstrijden door te laten gaan, is overal maatwerk en het resultaat van overleg tussen de sporters, de bond en medisch adviseurs”, laat een woordvoerder weten.

Het belang van maatwerk
Dos Engelaar, directeur Gehandicaptensport Nederland, wijst op het belang van maatwerk. “Als je een arm of been mist, is het virus niet gevaarlijker dan wanneer je geen beperking hebt. Voor die mensen wil je dezelfde lijn volgen als voor mensen zonder handicap. Maar als door een dwarslaesie je longen het al minder goed doen, is de kans op een negatief gevolg groter. Daar wil je geen risico mee lopen.” Bij zitvolleybal gaat het veelal om mensen van de eerste categorie, bij G-handbal en rolstoelhockey om de laatste.

Versoepelde regels
Het rolstoelbasketbal kent spelers met diverse handicaps, gerangschikt op een schaal van 1 (zware beperking) tot 4,5 (lichte beperking). Een team bestaat uit vijf spelers, met in totaal maximaal 14,5 punten. Omdat mensen met een zwaardere handicap de competitie nu mogelijk mijden, houdt de basketbalbond rekening met tijdelijke versoepelingen van de regels. “Dan gaan we flexibel om met een dispensatieverzoek, maar een concreet verzoek kregen we nog niet,” zegt competitiecoördinator Dennis Bouwmeester.

Vereenzaming
Engelaar: “Ik hoop ook dat bonden denken in mogelijkheden en niet bij de pakken neerzitten. Een competitie een paar maanden stilleggen, daar heeft iedereen begrip voor, maar het moet niet te lang duren. Anders zijn de verliezen te groot. Dan verliezen de spelers contact met de sport en vereenzamen ze.”

(Bron: Trouw)

Geef een reactie