Slechts één gemeente aangemeld op nieuw PGB-systeem

Foto door Gerd Altmann via Pixabay

Tot nu toe is slechts één gemeente, de gemeente Westland, aangesloten op het PGB 2.0-systeem. Reden hiervoor is dat een aantal voor gemeenten cruciale functionaliteiten nog niet gerealiseerd is. Daarnaast moet de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt nog worden gerealiseerd. Hierdoor is de planning voor de landelijke uitrol aangepast. Gemeenten worden in het derde kwartaal van 2021 aangesloten op het nieuwe systeem.

Dit meldt minister van VWS Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Vorig jaar werd al bekend dat het nog 45,6 miljoen euro extra zou kosten voordat het nieuwe systeem voor de administratie van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) volledig is ingevoerd. Onbekend is of de vertraging nu extra kosten met zich meebrengt.

Vergemakkelijking
Op dit moment maken ongeveer zesduizend budgethouders en tienduizend zorgverleners met gebruik van PGB 2.0. Volgens VWS waarderen zij het nieuwe portaal met een 7,8. Bij de ontwikkeling van het PGB zijn zorgkantoren, gemeenten, SVB, zorgverzekeraars, Per Saldo, BVKZ en ICTU betrokken. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem aanvragen, controles en betalingen van persoonsgebonden budgetten vergemakkelijkt.

Work arounds
Op dit moment werken gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars met tijdelijke work arounds als bepaalde functionaliteiten nog niet beschikbaar zijn. “Deze werkwijze is echter beperkt schaalbaar en daardoor beperkend voor het aantal budgethouders dat van het PGB 2.0-systeem gebruik kan maken”, aldus de minister. In het licht hiervan is bij het opstellen van de huidige roadmap volgens hem prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van functionaliteiten die nodig zijn om deze work arounds op te lossen om zo grotere aantallen budgethouders en zorgverleners aan te kunnen sluiten op het PGB 2.0-systeem. Voorbeelden zijn het omgaan met ‘terugwerkende kracht’ bij wijzigingen in zorgovereenkomsten, declaraties en facturen (wat nu nog onvoldoende wordt ondersteund in het PGB 2.0-systeem) en het mogelijk maken van autorisatie en authenticatie conform de Wet Digitale Overheid.

Aansluittraject
Tot nu toe is om al deze redenen alleen gemeente Westland al aangesloten op het systeem. Andere gemeenten hebben dus nog geen ervaring kunnen opdoen met het aansluitproces. De minister komt hierom met een leer- en voorbereidingsomgeving voor gemeenten. “Deze stelt gemeenten in staat om het volledige aansluittraject op proef te doorlopen. Op deze manier kan de invoeringsaanpak voor gemeenten worden beproefd en wordt inzichtelijk wat de impact van gemeentelijke aansluitingen op de invoeringsaanpak is.”

Impactanalyse
De echte verdere aansluitingen starten vanaf september 2020. “Vanaf september 2020 sluiten als eerste vierhonderd budgethouders van drie reeds aangesloten zorgkantoren aan. Dit najaar sluit ook nog een zorgkantoor van Zilveren Kruis als voorloper aan. Met het aansluiten van deze voorloper toetsen we of de technische aanpassingen die in de afgelopen maanden zijn doorgevoerd om de invoeringslast te verlichten inderdaad het beoogde effect hebben gehad”, aldus de Jonge.

Zorgkantoren van CZ worden begin 2021 aangesloten, de resterende vanaf het tweede kwartaal van 2021. De gemeenten volgen in het derde kwartaal. Voor de aansluiting van zorgverzekeraars (die de Zvw uitvoeren) wordt in 2021 een uitgebreide impactanalyse uitgevoerd, om te bezien op welke wijze deze aansluiting het best kan worden vormgegeven. De achtergrond daarbij is dat uitvoerders van de Zvw alleen per 1 januari van een jaar kunnen aansluiten op PGB 2.0 waarbij alle betrokken budgethouders in één keer worden aangesloten.

(Bron: Computable)

Geef een reactie