Podcastaflevering van Zaaigoed over 'Niets over ons, zonder ons'

20 april 2022 - Redactie Support Magazine

In de nieuwe aflevering van podcastserie Zaaigoed van Programma Sociaal Domein wordt gekeken naar de impact van het VN-verdrag Handicap op Rijk en gemeenten, en wordt ruim vijf jaar na de ratificatie van het verdrag de balans opgemaakt.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Voor alle mensen met een handicap geldt dat ze recht hebben om mee te doen in de samenleving, maar dat is lang niet altijd goed mogelijk.

Otwin van Dijk, Xandra Koster en Wendy Bindels

In de aflevering hoor je Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Hij is voormalig Tweede Kamerlid en was betrokken bij de ratificatie van het VN-verdrag. Daarnaast hoor je Xandra Koster. Zij is van Niets Over Ons Zonder Ons, het adviespunt ervaringsdeskundigheid. En je hoort Wendy Bindels van de gemeente Stein, de gemeente die het afgelopen jaar de prijs voor de meest toegankelijke gemeente van Nederland won.

'Valt tegen'

Is de samenleving toegankelijker voor mensen met een beperking? "We hebben nu vijf jaar een VN-verdrag Handicap en dan hoor ik mensen zeggen dat het toch een beetje tegenvalt. En ik denk dat dat waar is", stelt Otwin van Dijk. "Er worden bijvoorbeeld nog steeds bruggen gebouwd waarbij toegankelijkheid als een 'nice to have' in plaats van een 'need to have' wordt gezien. Dus daar is echt een wereld te winnen."

Tegelijkertijd is het denken over inclusief normaler geworden, vervolgt hij. "Vroeger plaatsten we mensen met een beperking vaak buiten de samenleving. Aparte scholen, aparte busjes, apart wonen en werken: dat vinden we niet meer normaal. In die zin hebben we als samenleving een mentale slag gemaakt."

'Op gelijke voet participeren'

Xandra Koster: "Op het moment dat de maatschappij volledig toegankelijk is, dan zijn er minder 'gehandicapte' mensen in Nederland, En dat is natuurlijk geweldig. Je hebt zo een krachtig middel in handen om een grote groep mensen veel meer op gelijke voet te laten participeren in onze maatschappij. Dat kan gewoon door ervoor te zorgen dat jouw gemeente, jouw provincie en jouw land toegankelijk is."

De gemeente Stein is de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Hun geheim? Samenwerken met een breed scala aan partijen en goede samenwerking met ervaringsdeskundigen. In Stein zijn deze ervaringsdeskundigen verenigd in het sociaalinclusiepanel.

Praktische vraagstukken

Wendy Bindels: "De ervaringsdeskundigen hebben beperkingen op verschillende gebieden. Ze leggen de gemeente Stein en alle betrokken organisaties praktische vraagstukken voor. Het is voor mensen die geen beperking hebben soms heel moeilijk om te zien waar andere mensen met een beperking tegenaan lopen. Wat doet het met mensen als jij op de stoep gaat parkeren met je auto? Dan moet iemand met een rolstoel de weg op, wat levensgevaarlijk kan zijn. Gemeenten en Rijk moeten samen zorgen voor meer bewustzijn op dit vlak in de samenleving."

Maatschappelijke vragen beter regelen

Otwin van Dijk: "Rijk, maak net als gemeenten een inclusieagenda. (...) Als we vanaf nu al het materieel dat we kopen toegankelijk maken. Als onderwijs echt inclusief wordt en de arbeidsmarkt zich meer openstelt voor mensen met een beperking. Dan kunnen we zoveel maatschappelijke vragen - van krapte op de arbeidsmarkt tot onderwijs - beter regelen voor iedereen. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van gebouwen waar we allemaal gemak van hebben."

Beluister de podcastaflevering via je favoriete podcastapp. Bijvoorbeeld Spotify:

Meer lezen over het VN-verdrag en participatie? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine!

(Bron: Programma Sociaal Domein)

Altijd op de hoogte blijven?