Oproep Aedes aan kabinet: Vervroeg eenmalige huurverlaging voor minima

17 augustus 2022 - Redactie Support Magazine

Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, pleit in een reactie op de voorgestelde wijziging van de Woningwet voor het vervroegen van de eenmalige huurverlaging voor minima om zo snel mogelijk bij te dragen aan de koopkracht van huurders. Deze eenmalige verlaging gaat wat de woningcorporaties betreft al in per 2023 en niet pas in 2024.

Als woningcorporaties hebben we in de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting al met het kabinet afgesproken dat er in 2024 een huurverlaging komt voor de huurders die dat het hardst nodig hebben. Daarmee dragen we bij aan hun koopkracht. Maar huurders komen nu al in de knel door dure boodschappen en een hoge energierekening. Daar past een jaar langer wachten niet bij.

In de Nationale Prestatieafspraken was al overeengekomen dat de huren van huurders met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen eenmalig worden verlaagd. Deze maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. In de tekst van het akkoord wordt het jaartal 2024 vermeld, met daarbij de opmerking dat het kabinet met woningcorporaties wilde bespreken deze afspraken eerder in te laten gaan. Daar is Aedes, gelet op de negatieve koopkrachtontwikkeling, een groot voorstander van. De Woonbond steunt dit voorstel.

Cruciaal dat huurverlaging volledig bij huurders terechtkomt

In de uitvoering moet er voor gewaakt worden dat huurders onvoldoende profiteren van de verlaging. Dat risico bestaat doordat een huurverlaging ook van invloed is op de hoogte van de huurtoeslag. De gemiddelde huurverlaging wordt geschat op €57 per maand. Als gevolg van deze huurverlaging wordt de huurtoeslag lager met een gemiddeld bedrag van €37 per maand. Dat betekent dat de huurder van een huurverlaging van €58 slechts €20 per maand in zijn of haar portemonnee overhoudt. En tegelijkertijd de overheid financieel voordeel heeft van deze voor huurders bedoelde maatregel.

Het is cruciaal en absoluut noodzakelijk dat de eenmalige huurverlaging volledig bij de huurders terechtkomt. De maatregel is immers voor hun koopkracht bedoeld.

Technisch is hulp snel mogelijk

Minister van Financiën Kaag gaf eerder in een brief aan dat een verhoging van de huurtoeslag binnen de huidige systematiek al in 2022 technisch mogelijk is, maar grote consequenties voor de uitvoering heeft. Toch roept Aedes op om in ieder geval in 2023 tot een adequate oplossing te komen voor deze groep huurders. Dat past ook in het voornemen van het kabinet om in augustus te besluiten over structurele maatregelen die per 2023 ingaan. Minister De Jonge was al bereid met de corporatiesector te verkennen of het mogelijk is de huren voor de laagste inkomens al in 2023 eenmalig te verlagen. Daarbij is wel van belang dat de Belastingdienst de benodigde inkomensindicaties op tijd kan leveren aan de woningcorporaties.

Aedes heeft haar uitgebreide reactie op de voorgestelde wijziging Woningwet ingebracht. De complete tekst van de voorstellen van Aedes vind je hier.

Meer lezen over toegankelijk wonen? Neem een voordelig abonnement op Support Magazine:

(Bron: Aedes)

Altijd op de hoogte blijven?