Opnemen van handicap in Artikel 1 van Grondwet komt dichtbij

Foto via Pixabay/AJEL

Nadat de Tweede Kamer op 15 maart in tweede termijn instemde met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag handicap, is hierover op 19 april in de Eerste Kamer gesproken. Daarbij is schriftelijke inbreng geleverd door de fracties van de SGP en D66. Dat meldt Ieder(in).

Als de schriftelijke vragen beantwoord zijn, is het wetsvoorstel klaar voor plenaire behandeling én stemming in de Eerste Kamer. Die stemming is dan echt de laatste stap in een jarenlang traject. Er is daarbij wel een tweederde meerderheid nodig. Als de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel stemt, volgt alleen nog de ondertekening door de koning.

Toegankelijkheid vanuit sociaal model
Het voorstel sluit aan bij de veranderende opvatting in de samenleving om niet alleen vanuit een medisch model, maar juist ook vanuit een sociaal model, te werken aan toegankelijkheid, participatie op voet van gelijkheid en inclusie voor iedereen. En om toegankelijkheid, inclusie en waar nodig maatwerk in zorg, ondersteuning en voorzieningen te verbeteren.

Opdracht om VN-verdrag verder in praktijk te brengen
Bij de bespreking in de Tweede Kamer werd al benadrukt dat het aannemen van dit wetsvoorstel wordt beschouwd als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de praktijk te brengen. Dat vindt Ieder(in) een mooie opdracht die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een samenleving waarin mensen met een beperking op voet van gelijkheid met mensen zonder beperking kunnen deelnemen. Ieder(in) hoopt dat de leden van de Eerste Kamer hier net zo over denken en de invoering van deze Grondwetswijziging weer een stap verder brengen. De koepelorganisatie schreef onlangs ook een brief aan de Eerste Kamer hierover.

Alles lezen over inclusie en mensenrechten? Neem een abonnement op Support Magazine!

(Bron: Iederin)

Geef een reactie