Niet verspillen in de Wmo

22 november 2018 - Redactie Support Magazine

Er is verspilling in de zorg, en dit moet, zeker nu de kosten de pan uit rijzen, worden bestreden. Uit een recent rapport blijkt dat het tegengaan van verspilling rond hulpmiddelen eigenlijk hand in hand gaat met het volwassen benaderen van de eindcliënt. De systematiek moet op zijn kop, en de klant moet in het middelpunt. Dat maakt efficiënt en dat bespaart.

Minister Schippers maakte in 2013 groot werk van het verspillingsprobleem. Er verscheen toen een uitgebreid rapport. We schrokken: er werden miljoenen verspild, aan nooit geslikte medicijnen, aan overbodige ziekenhuisplaatsen, aan verkruimelde incontinentiematerialen, aan diagnostische apparatuur die in de kast bleef staan. Je kon geen hoekje of gaatje van de zorg vinden of er werd wel aanzienlijke verspilling aangetroffen. Er werd een meldpunt opgericht waar zorggebruikers de door hen geconstateerde verspillingen konden aanmelden. Het liep storm; binnen de kortste keren zaten er 23 duizend besparingstips in de meldboxen. De minister mobiliseerde iedereen, van ziektekostenverzekeraars tot patiëntenverenigingen, van artsengenootschappen tot instellingsdirecties.

Maar toen... werd het kabinet demissionair. Er kwam een nieuwe regering. En het werd even stil rond het thema verspillen. Maar niet bij Support Magazine, waar onze alerte lezers eraan gewend zijn om zelf de touwtjes in handen te nemen, en zelf handige oplossingen vinden voor praktische problemen. Want handig zijn, en praktisch blijven, dat is waarschijnlijk de meest effectieve manier om verspilling tegen te gaan.

Daarom zaten branchevereniging Firevaned en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al van meet af aan in de stuurgroep 'Omruilen van mobiliteitshulpmiddelen'. Dat heeft geresulteerd in een 'Handreiking Inkoop Wmo-hulpmiddelen', in 2014 gepubliceerd ten behoeve van gemeenten. Speciale aandacht is er daarbij voor behoud van hulpmiddel bij verhuizing (gemeente of verpleeghuis) of bij nieuw contract tussen gemeente en andere leverancier. Ook zijn afspraken gemaakt tussen zorgverzekeraars over het behoud van een hulpmiddel bij het overstappen naar een andere verzekeraar.

Alles over de probleempunten en oplossingen van wmo-verspilling te weten komen? Je kunt het gehele artikel vinden in de nieuwe editie van Support Magazine, waar je een gratis proefnummer van aan kunt vragen. Meteen een abonnement nemen kan natuurlijk ook.

Altijd op de hoogte blijven?