Ministerie van VWS presenteert actieplan voor efficiënter doelgroepenvervoer

Foto via Flickr/Kecko

Het actieplan ‘Iedereen onderweg’ moet zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer, meer gebruik van openbaar vervoer en een betere aansluiting tussen doelgroepenvervoer en OV. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde vernieuwingsagenda, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Iedereen onderweg’ is onderdeel van ‘Onbeperkt meedoen’. Het moet de mensenrechten van mensen met een handicap helpen beschermen, bevorderen en waarborgen. Vervoer wordt binnen dat geheel als een belangrijk aspect gezien. Er is aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven om doelgroepenvervoer en OV te verbeteren en met elkaar te verbinden. Zo moet een bijdrage worden geleverd aan het structureel en merkbaar verbeteren van vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Klantbarometer
Er wordt aan drie zaken gewerkt: gebruik van openbaar vervoer stimuleren, zorgen voor efficiënter doelgroepenvervoer en het beter op elkaar aan laten sluiten van beide vervoersvormen. Voor die tweede lijn wordt onder meer gekeken naar een landelijke klantbarometer. Op het gebied van indicatiestelling wordt onderzoek gedaan naar het stroomlijnen van procedures en een centraal loket.

Daarnaast wordt er gewerkt aan strengere eisen aan de dienstverlening van Valys. Dat kan bijvoorbeeld strengere afspraken over punctualiteit inhouden. Ook de nieuwe tool van CROW voor kostenberekening van doelgroepenvervoer kan het vervoer efficiënter helpen maken. Net als het inventariseren en uitwisselen van informatie over klanttevredenheid en eisen aan de kwaliteit van het vervoer.

Vraaggericht vervoer
Om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten, wil ‘Iedereen onderweg’ werk maken van de standaardisatie van gebruikersdata. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar vraaggericht vervoer, inclusief het bieden van alternatieven voor onrendabele lijnen. Ook is het de bedoeling dat de Valys-app wordt uitgebreid met andere vormen van doelgroepenvervoer en dat de Valys-pas een ov-chip krijgt.

(Bron: Taxipro)

  4 comments for “Ministerie van VWS presenteert actieplan voor efficiënter doelgroepenvervoer

 1. ikke
  4 april 2019 at 13:21

  En je dan ook beperkt wordt net als bij Valys met een beperkt aantal km’s. Durf niet spontaan uitgaan begin van het jaar ,je weet nl nooit hoeveel km’s je later in het jaar nodig hebt. Op die manier is er nooit een kans spontaan erop uit te gaan .Bij Valys vervoer komt al vaak de opmerking dat je heel blij moet zijn dat je zo goedkoop mag reizen. Men vergeet dat je ook betaald gaan wij dat nu ook bij regiovervoer krijgen.?

 2. Gerdien Schuring-Visch
  5 april 2019 at 18:40

  Als je niet met openbaar vervoer meekan/mee mag. Wat dan ? Vanwege pijn en grote rolstoel heb ik een hoog km budget.

 3. Ron
  6 april 2019 at 07:53

  Provincie Limburg blijft doorgaan met het beschikbaar stellen van zgn. Wensbussen per gemeente. Voor een minimale prijs kunnen mensen hiervan gebruik maken. Maar ongelooflijk …. behalve rolstoelgebruikers! Zij worden niet toegelaten en moeten een andere vorm van vervoer zoeken. Dit is Limburg anno 2019. Mensen worden afgescheiden vanwege hun handicap. Ongelooflijk maar waar en iedereen accepteert dit gewoon.

  • Margreet Bos
   13 april 2019 at 23:11

   ik accepteer dat niet, dus toch niet iedereen accepteert dat

Geef een reactie