Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 30 miljoen euro beschikbaar om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Het geld is onder meer bedoeld om te zorgen dat op alle treinstations in Nederland reisassistentie komt.

In november 2022 zijn in het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk is voor iedereen. In het bestuursakkoord staan onder meer afspraken over het eenvoudiger en duidelijker maken van reisinformatie en het verbeteren van de toegankelijkheid van haltes en perrons. 

Tastbare resultaten

Het afgelopen jaar zijn er enkele concrete stappen gezet om het openbaar vervoer toegankelijker te maken.  Zo is er sinds december 2023 reisassistentie beschikbaar op alle stations waar NS stopt. Daarnaast ontwikkelt ProRail een systeem waardoor reizigers van te voren kunnen zien of de liften op stations wel werken zodat reizigers hier rekening mee kunnen houden voordat ze van huis vertrekken. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2023 een subsidie van anderhalf miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om OV-ambassadeurs aan te stellen. Deze vrijwilligers zetten hun kennis en ervaring in om mensen met een beperking wegwijs te maken in het ov.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): "Het is ongelofelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een beperking moeten gemakkelijk van het ov gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld om familie te bezoeken, naar onderwijs en werk te reizen, of voor een bezoek aan een concert of museum. Daarom hebben we in 2022 met regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail een bestuursakkoord getekend. Met het geld dat nu beschikbaar is kunnen provincies en vervoerregio’s letterlijk drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen makkelijker een bus, trein, tram of metro kan pakken."

 

Nieuwe plannen

Met het geld dat nu beschikbaar is, kunnen nog meer afspraken uit het Bestuursakkoord worden gerealiseerd. Een gedeelte van het geld (2 miljoen euro) zal aan landelijke maatregelen worden besteed, maar het grootste gedeelte (28 miljoen euro) is bedoeld om provincies en vervoerregio’s te helpen het ov toegankelijker te maken. Zo kunnen provincies en vervoerregio’s bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanleg van toiletten in regionale treinen, het (rolstoel)toegankelijk maken van buurtbussen, reisassistentie of het aanpassen van bus- of tramhaltes. Tot 1 mei kunnen vervoerregio’s en provincies hun uitvoeringsprogramma’s indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Later dit jaar zal bekend worden hoe het geld wordt verdeeld.

VN-verdrag

Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap ondertekend waarin landen onder andere hebben afgesproken dat het ov ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 is een van de uitwerkingen van dat verdrag.

Het College voor de Rechten van de Mens bracht vorig jaar december een kritische rapportage uit over de toegankelijkheid van openbaar vervoer en constateerde dat met name het combineren van meerdere vormen van openbaar vervoer voor mensen met een beperking erg stressvol en ingewikkeld kan zijn. De aanbevelingen voor een integrale aanpak worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als een aanmoediging gezien om het bestuursakkoord tot een succes te maken.

Bron: Ministerie van I&W

Altijd op de hoogte blijven?