Minister Helder komt in voorjaar met actieagenda gemeentelijk pgb

3 januari 2023 - Redactie Support Magazine

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) komt in het voorjaar met een actieagenda voor het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit gemeenten. In de uitvoering van het gemeentelijk pgb zitten nog te grote verschillen. Dat leidt ook tot verschillen in de toegankelijkheid van de regeling. De actieagenda moet daar verandering in brengen, schrijft Helder in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt Skipr.

Met een pgb beschikken mensen over een budget om zelf zorg van in te huren. Dat geeft meer regie, maar vergt ook meer administratieve vaardigheden. Het pgb is daarom niet zomaar voor iedereen geschikt, maar mensen voor wie een pgb wel uitkomst zou bieden, vinden niet altijd hun weg. Dat geldt vooral als het gaat om zorg binnen de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de gemeenten het pgb uitkeren. Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in de mate van professionalisering en deskundigheid van medewerkers, bleek al uit een brief van de minister van mei 2022. "Professionaliteit in de toegang is van groot belang, om de kans te verkleinen dat mensen die niet pgb-vaardig zijn toch budgethouder worden evenals de kans op onterechte toekenningen of afwijzingen van pgb’s", schrijft Helder ook nu.

Samenwerkingsplatform

De grote gemeenten zijn een stuk verder in de professionalisering van de uitvoering van het pgb. De minister wil dat andere gemeenten daarvan leren. Daarom is er ook al een informatieplatform pgb waarin de betrokken partijen (VNG, Saldo, SVB en VWS) de informatievoorziening over het pgb organiseren. "Maar er is meer nodig om te zorgen dat medewerkers die beslissingen moeten nemen over toegang tot het pgb of de kwaliteit van de geleverde zorg, in staat gesteld worden om de juiste keuzes te maken", schrijft de minister. "Bijvoorbeeld door te verkennen of het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein – dat financieel door VWS wordt ondersteund – een rol kan spelen. De regioadviseurs van het Samenwerkingsplatform Sociaal Domein hebben een verbindende functie en kunnen mogelijk een rol spelen in het beter ondersteunen van gemeenten. Over deze mogelijke, aanvullende rol van het Samenwerkingsplatform treed ik met de VNG en Per Saldo in overleg."

Lees het gehele artikel via Skipr.

(Bron: Skipr)

Altijd op de hoogte blijven?