Mensenrechtencollege kreeg in 2020 recordaantal meldingen over discriminatie

Afbeelding via College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) kreeg vorig jaar een recordaantal verzoeken om een oordeel te vellen over een situatie waarin mogelijk sprake van discriminatie was. Het College ontving 638 verzoeken om een uitspraak, bijna 100 meer dan in 2019. De meeste vragen kwamen van mensen die zich gediscrimineerd voelden vanwege hun beperking.

De stijging is verder te verklaren door demonstraties van de Black Lives Matter-beweging en de onheuse bejegening van Aziatische Nederlanders aan het begin van de coronacrisis. Zo had het lied Voorkomen is beter dan chinezen van Radio 10 achttien meldingen tot gevolg.

Rechten van mensen met een beperking
De meeste vragen, meldingen, verzoeken om een oordeel (en uiteindelijk ook de gegeven oordelen) gingen ook dit jaar over de rechten van mensen met een beperking. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Nederland heeft dat verdrag in 2016 geratificeerd. Sindsdien krijgt het College steeds meer vragen, meldingen en verzoeken om een oordeel van mensen met een beperking.

Vaak situaties op de arbeidsmarkt
51 procent van de vragen over gelijke behandeling ging over werk, zoals werving en selectie of arbeidsvoorwaarden. 39 procent ging over het leveren van goederen en diensten, zoals verzekeringen, leningen, diensten van een ziekenhuis, sportscholen, vervoer of horeca en winkels. Ook bij verzoeken om een oordeel ging het vaak om werkgerelateerde situaties – bijvoorbeeld vermoedens van discriminatie bij werving en selectie, arbeidsomstandigheden of beëindiging van contracten.

Corona
In 2020 heeft het College 468 vragen en meldingen geregistreerd waarin verwezen werd naar corona. Dit getal staat los van het specifieke meldpunt over toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking. Vragen gingen over verschillende onderwerpen: demonstratievrijheid, vaccinatiebeleid, maar ook werk.

De coronacrisis leidde ertoe dat vorig jaar veel zittingen moesten worden uitgesteld. Het CRM kwam vorig jaar in 124 situaties tot een oordeel. In 40 procent van die gevallen was er sprake van discriminatie, meldt de krant. Een uitspraak van het CRM is niet bindend.

College speelt in op ontwikkelingen
Actuele thema’s ziet het CRM vaker terug in de meldingen, legt voorzitter Adriana van Dooijeweert uit. “Als wij signaleren dat discriminatie op een bepaalde grond meer aandacht nodig heeft, dan pakken we dat op. Nu is de vraag vanuit de samenleving heel duidelijk: doe iets aan racisme. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Lees hier de jaarlijkse monitor Discriminatiezaken.

(Bron: College voor de Rechten van de Mens)

Geef een reactie