Mantelzorgmakelaar

Sommige mantelzorgers dragen een zware, te zware last op de schouders. Voor hun situatie is veel aandacht in zorgland, en de laatste tijd ook in de politiek. Maar aan aandacht alleen heb je niet veel als ouder van een meervoudig gehandicapt kind, of als partner van iemand met een progressieve ziekte, die steeds ernstiger beperkingen oplevert. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de druk te verlichten. Wegwijs worden in het woud van mogelijkheden en regelingen is lastig, en de mantelzorgmakelaar kan daarbij behulpzaam zijn.

Er zijn naar schatting honderd mantelzorgmakelaars in Nederland. Ze helpen mantelzorgers én cliënten om oplossingen te vinden voor hun specifieke problematiek. Marie-Elise van Dinther is één van hen: “U zegt het goed: specifieke problematiek. Je komt er niet met een map waar alle regelingen en mogelijkheden in staan. Je moet elk individueel geval op zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden beoordelen.” De onafhankelijke mantelzorgmakelaar heeft een bredere blik dan de mantelzorger zelf en degene voor wie hij of zij zorgt. Zij zitten vaak als het ware opgesloten in hun situatie. Bovendien spelen er allerlei psychologische elementen die het moeilijk maken optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden.

Optimaal gebruik van mogelijkheden
Marie-Elise: “Het is bekend dat mantelzorgers onder grote druk kunnen staan. Ze voelen zich verplicht om desnoods oneindig veel zorg te leveren. Het gaat immers om iemand die hun erg na staat, een kind, een partner, een ouder. Daarbij zijn ze niet geneigd te kijken naar hun eigen belangen. Ze móeten, vinden ze. Het gevolg daarvan is dat ze niet optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die er vaak wel degelijk zijn om hun taak wat te verlichten. Denk aan respijtzorg, een vrijwilliger die de mantelzorg op bepaalde tijden kan overnemen, zodat je even kunt ademhalen. Je kunt ook, met een indicatie van de ziektekostenverzekering of de gemeente – uit de Wmo – budgetten ter beschikking krijgen om de nodige ondersteuning te kunnen inkopen.”

Meer lezen?
Je kunt het oktobernummer (editie 5/2019) hier bestellen. Wie in de toekomst verzekerd wil zijn van automatische toezending van elke editie, kan natuurlijk beter een abonnement nemen. Je bent al abonnee vanaf € 19,99 per jaar.

Geef een reactie