Liliane Fonds: 9 van 10 kinderen met handicap in arme landen gaan nóóit naar school

Foto via Liliane Fonds

Het Liliane Fonds liet onderzoeken hoe Nederlandse leerlingen het hebben ervaren om in de afgelopen acht weken niet naar school te kunnen. Na een lange periode van lockdown mogen kinderen sinds maandag weer naar school. In de armste landen van de wereld gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap nóóit naar school. Voor hen is de lockdown niet tijdelijk. Onder de noemer ‘levenslange lockdown’ vraagt de organisatie aandacht voor deze problematiek.

Het onderzoek werd afgelopen week gehouden onder 500 Nederlandse scholieren tussen 9 en 16 jaar.

“Naar school gaan hoort bij je leven”
Als jongeren te horen zouden krijgen dat ze nooit meer naar school zouden kunnen, dan overheerst een gevoel van verdriet (41%). Andere emoties zijn ongeloof (23%) en bezorgdheid (22%). “Afgelopen weken was ik vaak verdrietig en ik voelde me opgesloten. Ik miste school, mijn juf, nieuwe leuke dingen leren en voetballen met mijn vriendjes op het schoolplein”, aldus een basisschoolleerling. Verder kan 83% van de scholieren zich niet voorstellen nooit meer naar school te kunnen. 9 op de 10 scholieren missen school.

Schaamte
Ook Cyrus (17) uit de Filippijnen wil niets liever dan naar school gaan. Door een hersenbeschadiging kan hij niet lopen. “Ik ben jaloers op mijn vrienden die naar school gaan en ik schaam me dat ik thuiszit. Zal ik ooit mijn diploma halen?” Zoals Cyrus zijn er velen: wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen en jongeren met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zet zich in voor hun recht op onderwijs door onder andere het betalen van schoolgeld, het financieren van leermiddelen, trainingen voor docenten, het toegankelijk maken van schoolgebouwen en beïnvloeding van beleidsmakers ten behoeve van toegankelijk onderwijs.

Recht op onderwijs
33.000.000 kinderen wereldwijd kunnen, mogen of durven niet naar school (bron: Education for All Global Monitoring Report 2014, UNESCO). Als we niets doen, blijft deze kwetsbare groep niet alleen thuis achter, maar ook achter in het leven. Het Liliane Fonds vindt dit onaanvaardbaar. Want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en voor de Rechten van het Kind én in de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

(Bron: Liliane Fonds)

Geef een reactie