Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen

Jetta Klijnsma

Jetta Klijnsma

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat haar collega’s van Onderwijs, Veiligheid en Justitie en Financiën aanspreken op hun onvermogen om voldoende banen voor mensen met een arbeidshandicap te creëren. Dat zegde de PvdA-bewindsvrouw woensdag toe in een Kamerdebat.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is erg verbolgen, omdat de overheid achterblijft bij haar doelstelling om tot 2026 gefaseerd in totaal 25.000 banen voor mensen met een beperking te realiseren. Eind vorig jaar hadden de eerste drieduizend arbeidsplaatsen er moeten zijn, maar volgens banenambassadeur Hans Spigt is dat aantal hoogst waarschijnlijk niet gehaald. Met name de Belastingdienst, het basisonderwijs en de politie lopen fors achter.

Voorbeeldfunctie
Onder meer regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen CDA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks noemen het ‘extra triest’ en ‘schandalig’ dat juist de overheid in gebreke blijft. Die zou het goede voorbeeld moeten geven, maar opvallend genoeg ligt uitgerekend het bedrijfsleven voor op schema. Private ondernemingen moeten de komende tien jaar stapsgewijs 100.000 extra banen voor mensen met een handicap scheppen. Voorlopig lijken er in reguliere bedrijven al zo’n 10.000 extra arbeidsplaatsen te zijn bijgekomen, waar de doelstelling voor eind 2015 op zesduizend lag.

Klijnsma erkende dat er bij de overheid een ‘echt tandje bij moet’. Ze wil er in de wekelijkse ministerraad bij andere bewindslieden op aandringen serieus werk te maken van de afspraken die ze zijn overeengekomen in het sociaal akkoord van april 2013 tussen werkgeversorganisaties, vakbeweging en kabinet.

Quotum met boetes
Op aandringen van de PvdA sluit de staatssecretaris ook niet uit dat overheidswerkgevers een gehandicaptenquotum krijgen opgelegd als zij zich niet verbeteren. Publieke organisaties die meer dan 25 werknemers in dienst hebben, moeten dan een bepaald — nog nader te berekenen — percentage aan mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, anders krijgen zij een boete van € 5000 per ‘ontbrekende’ werknemer met een handicap.

Een Kamermeerderheid vraagt zich daarnaast af waarom bedrijven die bijvoorbeeld sociale ondernemingen inhuren voor schoonmaakwerk en catering, de daar werkzame mensen met een handicap niet mogen meetellen voor de quotumregeling. Er zijn signalen dat ondernemers daarom nu maar hun aanbestedingscontracten met de sociale werkvoorziening opzeggen en in plaats daarvan liever 1 ‘eigen’ werknemer met een arbeidshandicap in dienst nemen. Netto kost dit deze doelgroep juist banen.

Dubbel tellen
Klijnsma herkent de zorgen en laat nu bureau Berenschot hiernaar onderzoek doen. Voorkomen moet worden dat de mensen met een handicap straks ‘dubbel’ tellen voor het quotum, omdat zij zowel door de sociale onderneming als door het inlenende bedrijf worden opgegeven.

(Bron: Financieele Dagblad)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *