Kassa: ‘Zelfredzaamheid ver te zoeken na vijf jaar decentralisatie’

Foto: Annemieke van der Togt

Kassa volgt al vijf jaar mensen die te maken hebben met onnavolgbare bureaucratie in de zorg. Deze week verscheen een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarin harde conclusies worden getrokken: kwetsbare mensen zijn de dupe van dit systeem.

In 2015 werd de zorg in Nederland rigoureus veranderd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ging over in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een groot deel van de zorg ging over naar de gemeente. Door deze veranderingen zou de zorg dichter bij de mens komen, meer maatwerk geleverd worden en de participatie van mensen die moeilijk kunnen meekomen in de samenleving zou ook opgelost worden.

Wat is er van die plannen terechtgekomen?
De conclusies uit het rapport van het SCP liegen er niet om. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) pleit al jaren voor betere zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. “Het rapport bevestigt helaas wat we bij Ieder(in) al jaren zien: de decentralisatie werkt niet voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking.” Volgens Ieder(in) heeft dit het niet geleid tot een soepeler toegang tot een inclusievere samenleving, maar vooral tot een “eindeloze strijd om een menswaardig en zelfredzaam bestaan”.

– Tekst gaat verder onder de video –

Beschikbaarheid en toegang
De positie van mensen met een beperking is sinds de decentralisaties niet verbeterd. “Mensen zijn er op bepaalde levensterreinen zelfs op achteruit gegaan”, stelt Soffer. “Of het nu gaat om de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning, de toegang en deelname tot onderwijs en arbeid, de inkomenspositie van mensen, hun rechtspositie, positie op de woningmarkt en de deelname aan de democratie: het is er niet beter op geworden”. De meeste mensen met een beperking blijken juist mét hulp zelfredzaam te zijn, maar vaak ontbreekt de juiste hulp of is die moeilijk toegankelijk. “Op die manier wordt volwaardig meedoen een worsteling.”

Niets doen is geen optie
Het SCP concludeert dat de samenleving na vijf jaar niet zorgzamer is geworden en het stelsel nog steeds te complex is. Moet het hele systeem op de schop? Ieder(in) is er niet op uit om de hele decentralisatie terug te draaien. Maar wil wel dat het volgende kabinet “de inrichting van het sociaal domein grondig onder de loep neemt”.

Lees op de website van Kassa verder over de problemen bij de Jeugdzorg.

(Bron: Kassa)

Geef een reactie