Fleur Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft antwoorden gegeven op vragen van Kamerlid Lucille Werner (CDA) over de toegankelijkheid van het NPO-programma Kiespijn voor mensen met een beperking. Dit onderwerp kwam aan het licht na berichtgeving over de vermeende ontoegankelijkheid van de studio voor rolstoelgebruikers.

Gräper-van Koolwijk verzekerde dat de studio van Kiespijn wel degelijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Een miscommunicatie had tot de verwarring geleid, maar de situatie is rechtgezet en de betreffende persoon heeft een andere opname bijgewoond.

Inventarisatie

Verder benadrukte de Staatssecretaris het belang van fysieke toegankelijkheid van tv-studio’s die door de NPO worden gebruikt. Een recente inventarisatie onder omroepen toont aan dat alle bekende studio’s toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking, ondanks de uitdagingen die sommige gebouwkenmerken kunnen opleveren.

Weerspiegeling van samenleving

De discussie over toegankelijkheid strekt verder dan enkel fysieke toegang. Het draagt bij aan de bredere emancipatie van mensen met een handicap en de representatie binnen de media. De NPO heeft de taak een breed en divers publiek aan te spreken, waarbij het belangrijk is dat het aanbod een weerspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Specifieke afspraken hierover zijn vastgelegd in de prestatieafspraken tussen het ministerie van OCW en de NPO.

Geen actie

De Staatssecretaris ziet op basis van de huidige informatie geen noodzaak voor directe actie, maar blijft in gesprek met de NPO over thema’s als representatie en inclusie. Dit onderstreept het voortdurende belang van toegankelijkheid en representatie binnen de Nederlandse media.

Bron: Spreekbuis.nl

Altijd op de hoogte blijven?