‘Jonge mantelzorgers krijgen later vaak psychische of lichamelijke klachten’

Jonge mantelzorgers krijgen op latere leeftijd vaak psychische of lichamelijke klachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit.

Tijdens de kick-off van de Week van de Jonge Mantelzorger maandag kreeg staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid dan ook behoorlijk wat huiswerk mee, want er kan nog veel aan de situatie van de jongeren worden verbeterd.

Impact
Een op de vier kinderen is mantelzorger. Hierbij gaat het om kinderen van slechts 6 tot en met 25 jaar, die zorgen voor een ouder of ander familielid. Het zorgen voor een ander kan een behoorlijke impact hebben op het leven van deze kinderen. Ze nemen taken en zorgen op zich die niet passen bij hun leeftijd. Ook zorgen ze wel voor broertjes en zusjes. Daarnaast ervaart deze groep een gebrek aan maatschappelijke aandacht en (h)erkenning, aldus stichting JMZ Pro, het landelijk netwerk voor ondersteuning van jonge mantelzorgers en hun gezinnen.

Week van de Jonge Mantelzorger
Daarom wordt van 3 tot en met 9 juni de Week van de Jonge Mantelzorger gehouden. In 21 gemeenten vinden er deze week allerlei activiteiten plaats. De gemeenten werken hiervoor samen met verschillende welzijnsorganisaties. Met de samenwerking hopen de gemeenten kennis en expertise uit te wisselen en een beter en breder aanbod voor jonge mantelzorgers te ontwikkelen.

Meer aandacht
MantelzorgNL en JMZ Pro vinden dat er meer aandacht nodig is voor de bewustwording van en over hulp aan jonge mantelzorgers. Volgens de organisatie helpt het als er een lokale, domeinoverstijgende samenwerking wordt ontwikkeld, met ouders, sociaal netwerk, zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijs, binnen bestaande hulpverleningsstructuren.

Daarvoor stelden de twee organisaties een position paper (pdf) op, met daarin informatie die voor landelijke en lokale politiek, onderwijs en zorg en welzijn handig is. Wie de jonge mantelzorgers zijn bijvoorbeeld, welke problemen en risico’s er worden gesignaleerd en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Net als verschillende aanbevelingen voor gemeenten van regie nemen om samenwerking te stimuleren tot investeren in scholing van professionals uit sociale teams.

(Bron: Hart van Nederland/Gemeente.nu)

Geef een reactie