‘Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met beperking’

Foto via Flickr/eflon

Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Ondertussen raken gezinnen met een kind met een levenslange beperking overbelast en ontwricht.

Dat deze jeugd vastloopt in de jeugdhulp, blijkt keer op keer uit onderzoek. Ook het nieuw verschenen Significant-onderzoek ‘Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen’ laat dit zien. Dit verdiepende onderzoek werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, naar aanleiding van het Zwartboek Jeugd van Ieder(in) en Per Saldo. Jeugd met een beperking heeft een andere aanpak, toegang en ander aanbod nodig.

Conclusies Significant-onderzoek
De conclusies van het onderzoek liegen er niet om. Voor jeugd met een levenslange, levensbrede beperking of chronische aandoening is het volgende nodig:

 • Meer professionele expertise
 • Een betere urgentiebepaling bij de toegang (triage)
 • Beter passende zorg en ondersteuning
 • Het meer betrekken van kinderen en hun ouders bij de gesprekken
 • Ruimere inzet van respijtzorg en ambulant zorgaanbod

Verkeerde bril
Ieder(in) blijft deze groep jeugd en hun ouders onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer en de ministeries. Samen met Per Saldo pleiten zij voor een aparte afslag in de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking en hun ouders. Daar moet kennis zijn van wat deze gezinnen nodig hebben om zich te kunnen redden. Waar probleemgezinnen geholpen kunnen zijn met behandeling en opvoedondersteuning, heeft jeugd met een beperking veel meer aan begeleiding en blijvende ondersteuning. Het met de verkeerde bril naar deze jeugd kijken, heeft verstrekkende gevolgen.

Breng de vraag in beeld
In feite is sprake van een mismatch tussen de inkoop van jeugdzorg en de hulp en ondersteuning die jeugd met een beperking en hun ouders nodig hebben. Die inkoop concentreert zich vooral op het aanbod en het geld dat omgaat in de jeugdzorg. Breng de vraag veel beter, is de oproep van Ieder(in).

Op 18 november wordt dit onderzoek besproken in de Tweede Kamer. In aanloop naar dat overleg hebben Ieder(in) en Per Saldo deze brief (pdf) aan Kamerleden gestuurd.

(Bron: Iederin)

  2 comments for “‘Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met beperking’

 1. Sas
  14 november 2019 at 18:37

  Pfffftttt nee daar heb je iets aan..
  Dus als je kind een rolstoel nodig heeft en daardoor dat je als ouder soms wat ondersteuning nodig hebt in de vorm van thuisbegeleiding voor de zorg voor dat kind en/of de evt andere kinderen . om zo even de tijd te krijgen voor de andere kinderen of voor jezelf..

  Dan krijg je een cursus ‘hoe voed ik een “gezond” kind op’ ..

  Nee echt regering slaat nu echt de plank helemaal mis

 2. Hans
  16 november 2019 at 17:03

  Helaas moeten we met z’n allen constateren dat “Den Haag”, maar ook de lokale politiek, de plank maar al te vaak misslaat. Niet alleen in de Jeugdzorg helaas, maar daar zijn de consequenties vaak wel het meest schrijnend. Gemeenten zijn in 2015 opgezadeld met een taak waartoe ze niet of nauwelijks zijn toegerust en met een budget dat op twee manieren “te krap” was. En nu worden de pijnlijke gevolgen duidelijk: jeugdbescherming en -reclassering lopen gierend uit de klauwen en moeten wellicht maar weer gecentraliseerd worden. En de hulp voor kinderen met een chronische beperking en hun ouders loopt dus ook al niet goed. Alles voor een “sluitende kostenpost”, geen open eindefinanciering meer! Maar op lokaal niveau komt men miljoenen tekort. Dat dus – op enig moment – ten koste gaat van de kwaliteit of kwantiteit van zorg die geleverd wordt. Het wordt tijd voor een fundamentele herbezinning op Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Twaalf jaar na de invoering van de Wmo en vier jaar na de invoering van de Jeugdwet en Participatiewet wordt het tijd om onze knopen eens goed te gaan tellen…

Geef een reactie