Incluvisie start petitie tegen 'verbeterde' Banenafspraak

22 september 2023 - Redactie Support Magazine

Roos Hoelen van Stichting Incluvisie is een petitie begonnen om de verantwoordelijke minister en het parlement erop te wijzen dat het wetsvoorstel Verbetering Banenafspraak nog steeds grote groepen mensen buitensluit en daarmee hun kansen op werk ernstig dalen. Het wetsvoorstel is niet controversieel verklaard, dus er zal zeer binnenkort over gestemd worden. Er moet een wet komen die iedereen dezelfde kansen op werk biedt.

Incluvisie is een stichting die werkt aan werk voor alle mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte.

Register

Door deze verbeterde wet zullen werkgevers nog steeds alleen mensen met een beperking aannemen die in het doelgroepregister staan, omdat ze alleen met deze groep een boete voorkomen. De groep mensen met een arbeidsbeperking buiten het doelgroepregister zal ook onder de nieuwe wet nog steeds moeten concurreren met mensen zonder beperking en met mensen in het doelgroepregister. De groep zal hierdoor, net als in de huidige situatie, nog steeds grote moeite hebben een baan te vinden. Op LinkedIn beschrijft Roos Hoelen een voorbeeldsituatie van iemand die buiten het doelgroepregister valt.

Actiepunten

Daarom verzoekt Incluvisie de verantwoordelijke minister en het parlement om een wet te ontwerpen die:

  • Niet uitgaat van het minimumloon als definitie van een arbeidsbeperking, maar van de definitie van een beperking in de pré ambule artikel e van het VN-verdrag Handicap: Te weten; “Erkennend dat het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels die hen belet ten volle effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving”.
  • Geen onderlinge concurrentie en discriminatie tussen mensen met een beperking stimuleert.
  • Voorziet in gelijke ondersteuning naar werk dat passend is bij de eigen ambitie en de behoefte van de werkgever voor iedereen met een beperking volgens de definitie van het VN-verdrag.
  • Gevormd is in samenspraak met een brede groep mensen met een arbeidsbeperking.

Tekenen en meer info

Je kunt de petitie hier tekenen. Ga voor meer informatie over de Banenafspraak, het doelgroepregister en de petitie naar de website van Incluvisie.

(Bron: Incluvisie/Petities.com)

Altijd op de hoogte blijven?