In de zorg maken robots het grootste verschil

Archiefbeeld van Ruben de Sain met exoskelet. Foto via Sint Maartenskliniek

Nederland moet tot 2025 zeker 100 miljoen investeren in robotica. Welk deel van dat bedrag in robots voor de zorgsector moet worden gestoken is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat de verwachte impact van robotica op de zorgsector het grootst is van alle sectoren in Nederland. Maar ook de benodigde investeringen zijn in de gezondheidszorg het hoogst.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Kansen voor Nederlandse robotica – Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’, opgesteld door 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen zoals Philips, Demcon, TNO en 6 Nederlandse universiteiten. De partijen, plus een aantal clusterorganisaties zoals RoboValley en High Tech NL, werken samen onder de paraplu Holland Robotics.

Protheses
“Dat die impact op de zorgsector zo groot is, komt doordat de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van robotica nog niet heel ver is”, zegt Willem Endhoven, directeur van High Tech NL. Voor sommige functies wordt nu robotica gebruikt. Medische robots worden ingezet voor bijvoorbeeld minimaal-invasieve behandelingen, endoscopieën en micromanipulatie. Holland Robotics noemt ook exoskeletten, robots die je ‘aan kunt trekken’, als revolutionaire nieuwe generatie protheses. In het rapport wordt voorspeld dat het aantal toepassingen de komende jaren fors zal toenemen, met name op het gebied van ziekenhuislogistiek en revalidatiezorg.

Mensentaken
Holland Robotics verwijst naar het rapport ‘Inzet zorgrobot essentieel voor toekomstige ouderenzorg’, in augustus 2017 gepubliceerd door KPMG. Daarin wordt berekend dat de zorg niet meer zonder robotica kan. Willem Endhoven: “We hebben te maken met steeds minder beschikbaar personeel voor de zorg. Tegelijkertijd worden we steeds ouder en groeit de groep hulpbehoeftigen. Dus moeten we gaan kijken welke taken mensen eigenlijk nog moeten uitvoeren. Denk aan het aantrekken van steunkousen. Dat kan een robot heel goed doen, waardoor een verpleegkundige tijd over heeft om eens met een patiënt te praten.” Dat sluit overigens de noodzaak van de ontwikkeling van sociobots niet uit, om bij te dragen aan de sociale inclusie van ouderen, mensen met een handicap en andere personen die aan huis gebonden zijn.

Toekomst
“De scope van ons rapport is: wat gebeurt er over 5 tot 10 jaar?”, zegt Endhoven. “Wat er de komende 2 jaar gebeurt, is belangrijk maar minder interessant. Die projecten lopen wel.” Holland Robotics wil juist de wensen en mogelijkheden in de verdere toekomst onderzoeken. Willem Endhoven: “Als industrie en wetenschap hebben wij met dit rapport de aftrap gegeven. Nu willen we in contact komen met gebruikers – bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen uit ziekenhuizen en verpleeghuizen – om te kijken op welke gebieden we moeten ontwikkelen.”

(Bron: Skipr)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *