Geen Wmo-indicatie voor bepaalde tijd meer bij gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht

7 april 2023 - Redactie Support Magazine

De gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht werken alleen nog met een Wmo-indicatie voor onbepaalde tijd. Dat doen ze om de administratieve lastendruk te verminderen. Dat meldt Skipr.

Wmo-beschikkingen zijn vaak beperkte tijd geldig, bijvoorbeeld twee jaar. De administratieve lastenverlichting is een voordeel voor de inwoners van de gemeenten, maar ook voor de uitvoerende medewerkers en het CAK, die de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) berekent en int.

Confrontatie

Bovendien worden cliënten niet meer gedwongen om zo vaak op tafel te leggen waar ze last van hebben en telkens geconfronteerd te worden met hun ziekte. Ook is er minder onzekerheid of de indicatie wel wordt verlengd.

Continuïteit van zorg waarborgen, is voor de gemeente Maastricht een andere reden om te stoppen met een Wmo-indicatie voor bepaalde tijd.

Vertrouwen in elkaar

De gemeente Maastricht vindt niet dat er onderzoek gedaan moet worden of cliënten nog wel rechtmatig gebruikmaken van voorzieningen binnen de Wmo. “Burgers geven ons mee dat het belangrijk is om weer een beetje vertrouwen durven te hebben in elkaar”, aldus de gemeente Maastricht tegen (Ont)regel de zorg van de Rijksoverheid.

(Bron: Skipr)

Altijd op de hoogte blijven?