De Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft een nieuwe stap richting inclusie gezet door unaniem een ​​voorstel voor een EU-gehandicaptenkaart aan te nemen, met als doel het vrije verkeer van personen met een handicap binnen de Europese Unie te vergemakkelijken. Dat meldt The European Times.

Het plan is om met dit initiatief ook de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap te vernieuwen en gelijke rechten en voorwaarden te garanderen wanneer kaarthouders naar andere EU-landen reizen.

Gestandaardiseerd

Mensen met een handicap stuiten vaak op barrières als ze binnen de EU over de grens reizen, omdat de mate waarin hun handicap erkend wordt per lidstaat uiteenloopt. De voorgestelde richtlijn heeft tot doel dit proces te stroomlijnen door een gestandaardiseerde EU-gehandicaptenkaart te introduceren en de Europese parkeerkaart te verbeteren, waardoor personen met een handicap toegang krijgen tot dezelfde speciale voorwaarden, inclusief parkeren, ongeacht de lidstaat waarin ze zich bevinden.

(© European Disability Forum)
Nieuwe versie van de Europese parkeerkaart. Foto: Europese Unie.
 
 

In de Europese richtlijn zijn de volgende hoofdzaken opgenomen:

1. Verschillende versies, formaten en talen

  • Beide kaarten zullen beschikbaar zijn in fysieke en digitale versies, waardoor de toegankelijkheid voor een breder scala aan gebruikers wordt gegarandeerd.
  • Regels en voorwaarden voor het verkrijgen van de kaarten zullen beschikbaar worden gesteld in toegankelijke formaten, nationale en internationale gebarentalen, braille en gemakkelijk te begrijpen taal.

2. Snelle uitgifte

  • Er wordt voorgesteld dat de EU-gehandicaptenkaart binnen 60 dagen wordt afgegeven of verlengd, terwijl de Europese parkeerkaart binnen 30 dagen wordt verwerkt, beide kosteloos.
  • Een digitale versie van de parkeerkaart kan binnen 15 dagen worden aangevraagd en verkregen, wat een handig en efficiënt alternatief biedt.

3. Erkenning voor werk, studie en Erasmus+

  • Om de toegang tot uitkeringen en sociale bijstand te vergemakkelijken, omvat het voorstel tijdelijke bescherming voor houders van een Europese gehandicaptenkaart die in een andere lidstaat werken of studeren totdat hun status formeel wordt erkend.
  • Dit geldt ook voor personen die deelnemen aan EU-mobiliteitsprogramma's, zoals Erasmus+.

4. Bewustwording en informatie

  • De lidstaten en de Commissie worden aangespoord om de kennis en bewustwording over de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart te vergroten, door een uitgebreide website op te zetten met informatie die beschikbaar is in alle EU-talen en nationale en internationale gebarentalen.

5. Unanieme politieke steun

  • De goedkeuring door de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, met 39 stemmen vóór en geen stemmen tegen of onthoudingen, weerspiegelt een gezamenlijke belofte om het vrije verkeer van personen met een handicap binnen de EU te bevorderen.

MET DE GOEDKEURING VAN DIT CRUCIALE STUK WETGEVING ZIJN PERSONEN MET EEN HANDICAP EEN STAP DICHTER BIJ HET VRIJE VERKEER BINNEN DE EU.

Lucia Ďuriš Nicholsonová, rapporteur van deze wetgeving

Volgende stappen

Het voorstel zal ter verdere goedkeuring naar de plenaire vergadering van januari worden verplaatst. Zodra de wetgeving is goedgekeurd, zullen de onderhandelingen met de Europese Raad beginnen, met als doel deze wetgeving in werking te stellen en zo snel mogelijk merkbare voordelen te bieden aan personen met een handicap.

Bron: The European Times

Altijd op de hoogte blijven?