De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Deze wet maakt het mogelijk om bij verkiezingen te experimenteren met een nieuw stembiljet. De belangrijkste doelstelling van de wet is dat het stembiljet eenvoudiger te gebruiken en makkelijker te tellen wordt. Dat meldt Ieder(in).

Ook wordt het mogelijk om logo's van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen.

Stembiljet duidelijker en beter hanteerbaar

In gemeenten waar geëxperimenteerd gaat worden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen met een kleiner en dus makkelijker te hanteren stembiljet. Door logo’s van politieke partijen op het stembiljet te plaatsen, is de verwachting dat met name laaggeletterde kiezers beter met het nieuwe stembiljet uit de voeten kunnen. Voor leden van de stembureaus is het gevolg dat zij de stemmen eenvoudiger en daardoor sneller kunnen tellen.

Welke verkiezing

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst per verkiezing de gemeente(n) aan waar met een ander model stembiljet gestemd zal gaan worden. Een gemeente kan alleen worden aangewezen als de gemeenteraad van die gemeente heeft ingestemd met deelname aan het experiment. Rond de zomer maakt de minister bekend bij welke verkiezing zij voornemens is te starten met een experiment met een ander model stembiljet.

Ervaringsdeskundigen betrekken

Ieder(in) heeft eerder samen met leden en netwerkpartners inbreng voor deze wet geleverd. Zij vinden dat het nieuwe stembiljet de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen kan verbeteren. Het is wel belangrijk dat bij het opzetten en uitvoeren van de experimenten de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigers goed worden betrokken, benadrukt Ieder(in). Hiervoor blijven zij aandacht vragen in de overleggen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG.

Lees hier meer over de inbreng Ieder(in) en leden en netwerkpartners, en hier over de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.

(Bron: Iederin/Rijksoverheid)

Altijd op de hoogte blijven?