Denktank: minder regels voor mantelzorg

16 september 2019 - Redactie Support Magazine

De afgelopen maanden heeft een denktank zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Dat heeft een schrapkaart van negen acties opgeleverd.

De acties hebben o.a. betrekking op het verbeteren van het instrument mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Actiepunten

Betrokken partijen gaan samen met het ministerie van VWS de komende maanden aan de slag met het vereenvoudigen en verduidelijken van onder meer de mantelzorgverklaring die nu vaak vereist is voor de aanvraag een mantelzorgwoning of medehuurderschap. Het is nu in veel gemeenten onduidelijk waar je deze aanvraag kunt indienen, en wat hier in moet staan. Ook de communicatie rondom de aanvraag van een hulpmiddel moet eenvoudiger. Zorgvragers en hun mantelzorgers weten vaak niet waar zij aan toe zijn bij de aanvraag of reparatie van een hulpmiddel.

Knelpunten

Mantelzorgers zijn op dit moment 17% van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week. Dat blijkt uit een enquête onder leden van het Mantelzorg NL panel. De grootste ergernissen komen neer op het te maken hebben met (te) veel verschillende instanties, en het opnieuw moeten aanleveren van dezelfde informatie bij dezelfde instantie. Ook bleek dat het merendeel van de ervaren knelpunten betrekking heeft op onduidelijkheid rondom mantelzorgwoningen en de aanvraag van een nieuw of extra hulpmiddel in een gemeente.

Het integrale rapport '(Ont)Regel de mantelzorg, Opbrengst schrapsessies, denktank en enquête (september 2019) is hier te downloaden.

In het komend nummer van Support Magazine een artikel over de mantelzorgmakelaar. Iemand die er speciaal voor is opgeleid om mantelzorgers - en degenen voor wie zij zorgen - wegwijs te maken in het woud van regels. Support Magazine editie 5 verschijnt 27 september 2019. Bestellen kan hier.

(Bron: (Ont)regel de zorg)

Altijd op de hoogte blijven?