Centrale Raad van Beroep: "Niemand kan in een glazen bol kijken"

4 september 2018 - Redactie Support Magazine

Gemeenten mogen niet zomaar van mensen verwachten dat zij rekening houden met een toekomstige hulpvraag. Uitgaan van ‘eigen kracht’, zoals bedoeld in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betekent niet dat mensen ver van te voren moeten nadenken over welke mogelijke hulpvraag ze ooit zouden kunnen krijgen. De Centrale Raad van Beroep deed hierover vorige week een belangrijke uitspraak.

Een oudere inwoonster van de gemeente Noordenveld (Drenthe) vroeg in 2015 een traplift aan voor in haar woning. Ze deed dit om met haar toenemende beperkingen toch langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De Wmo-aanvraag werd afgewezen omdat de gemeente vond dat de vrouw zelf preventief maatregelen had moeten nemen in haar woonsituatie. Ze had zelf kunnen investeren in de traplift of alvast een andere geschikte woning kunnen zoeken. Nog ‘voordat de gebreken zich openbaren’, redeneerde de gemeente. De vrouw ging in beroep tegen de gemeente.

’Ondeugdelijke overwegingen’

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in ons land, oordeelt nu dat de gemeente ‘ondeugdelijke overwegingen’ gebruikt om de aanvraag af te wijzen. Ja, van burgers mag bij het beoordelen van een aanvraag uit de Wmo een zekere mate van zelfredzaamheid worden verwacht. Maar nee, van de burgers mag niet worden verwacht dat ze helemaal rekening houden met toekomstige, onzekere gebeurtenissen in de gezondheidstoestand, zodat ze uiteindelijk geen beroep op de Wmo hoeven te doen.

In juridisch jargon: de hulpvraag was misschien voorzienbaar, maar van de cliënt kon niet worden geëist maatregelen te treffen die de hulpvraag overbodig maakt. De aanvraag moet nu opnieuw worden beoordeeld door de gemeente.

Groepen uitsluiten mag niet in de Wmo

De Centrale Raad gaat in deze uitspraak nog een stap verder. Ook al weten ouderen dat sommige beperkingen ernstiger worden en dat er in de toekomst hulpmiddelen nodig zijn, dan nog is dat geen reden voor gemeenten om maatwerk-aanvragen uit de Wmo af te wijzen.

Als gemeenten die aanvragen toch afwijzen, betekent dat in de praktijk dat hele groepen, zoals ouderen en mensen met een beperking, van Wmo-maatwerk worden uitgesloten. Dat mag niet in de Wmo, waarin juist het recht op individueel maatwerk is opgenomen, benadrukt de Centrale Raad van Beroep.

(Bron: Iederin)

Altijd op de hoogte blijven?