Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck publiceren kwaliteitscijfers voor patiënten

26 juli 2022 - Redactie Support Magazine

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl hebben de kwaliteitscijfers van 2021 gepubliceerd. Met deze cijfers kunnen patiënten zien hoe hun ziekenhuis of revalidatie-instelling scoort op veelvoorkomende behandelingen en op algemene kwaliteitsthema’s. Dit helpt om een keuze te maken voor passende zorg. Op de websites staan ook actuele wachttijden, en informatie over samenwerking tussen ziekenhuizen.

Ziekenhuizen en revalidatiecentra houden het hele jaar gegevens bij die patiënten informatie geven over de kwaliteit van zorg. Ook houden ze cijfers bij over het resultaat van een operatie of behandeling. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst of kwaliteit van de geleverde zorg zoals verwacht? Al deze informatie staat op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

Bekijk de actuele wachttijden

Ziekenhuischeck is continu in ontwikkeling om patiënten en cliënten informatie te geven over de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen en revalidatie-instelling. Zo is het mogelijk om de actuele wachttijden op Ziekenhuischeck te bekijken. Ook is ziekenhuisinformatie op de site nu beter te vinden en is het onderdeel 'Aantal patiënten' nieuw. Je kunt van ieder ziekenhuis makkelijk zien hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis komen voor een eerste afspraak op de polikliniek, en hoeveel patiënten in het ziekenhuis komen voor een dagbehandeling of voor een opname.

Toelichtingen bij de resultaten

Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis of revalidatie-instelling. Ook kunnen ziekenhuizen en revalidatie-instellingen zelf een toelichting geven bij een cijfer. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf. Ook is het mogelijk extra informatie te geven over de regionale samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen of om te verwijzen naar informatie over de behandeling op de eigen website.

Over Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en bij RN aangesloten instellingen doen mee. Voor Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck wordt in het kader van ontregel de zorg gebruik gemaakt van reeds aangeleverde cijfers. Ziekenhuizen en revalidatiecentra controleren of alles klopt en geven een toelichting. De NVZ beheert de websites. De gegevens zijn openbaar en herleidbaar. Het aantal bezoekers op Ziekenhuischeck is het afgelopen halfjaar verviervoudigd. Via onder meer Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren van DHD worden de indicatoren beschikbaar gesteld.

Lees meer over Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck in dit artikel op Qruxx.com.

In Support Magazine vind je regelmatig interessante artikelen over revalidatie en bijbehorende hulpmiddelen. Neem via onderstaande knop een voordelig abonnement!

(Bron: Ziekenhuischeck)

Altijd op de hoogte blijven?