Wijkverpleging wil einde maken aan gehekelde vijfminutenregistratie

Foto via Flickr

Organisaties in de wijkverpleging doen samen een ultieme poging een eind maken aan de verguisde vijfminutenregistratie. Niet langer hoeven verpleegkundigen en verzorgenden dan voor elke vijf minuten te registreren wat ze hebben gedaan, waarna hun werkgever de aan zorg bestede tijd bij de zorgverzekeraar kan declareren.

In plaats daarvan krijgt iedere hulpbehoevende een eigen declarabel ‘zorgplan’, toegespitst op de individuele noden, wensen en mogelijkheden.

Afgeschaft
Hoewel de minutenregistratie officieel allang is afgeschaft wordt ze nog op grote schaal toegepast. Dit najaar gaan de zorgverzekeraars, de toezichthouder op de zorg NZA, patiëntenorganisaties, werkgeversorganisatie Actiz en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN de boer op om de nieuwe werkwijze uit te leggen aan de werkgevers. Daarbij kunnen ze schermen met de goede ervaringen die zorgorganisaties als Meander in Limburg en De Vierstroom in Zuid-Holland hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze. Het doel is dat de vijfminutenregistratie in 2019 helemaal is verdwenen.

‘Keukentafel’
In de wijkverpleging komt het zorgplan centraal te staan. Aan de ‘keukentafel’ maken de hulpbehoevende en de wijkverpleegkundige afspraken over welke zorg nodig is. Daarbij wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid en beschikbare mantelzorg. Zo nodig worden de huisarts en specialisten uit het ziekenhuis erbij betrokken.

Op basis van dit plan kan de zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. “Het verschil met eerdere pogingen om de administratieve lasten te verlichten is dat we het dit keer gezamenlijk hebben opgepakt. Dat maakt dat het een grotere kans van slagen heeft”, zegt Josefien Kursten, directeur regulering van de NZA.

Lees het artikel verder op de website van de Volkskrant.

(Bron: Volkskrant)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *