Voorrang voor woningzoekenden met een beperking in Utrecht

Foto via Flickr/Fairfax County

De gemeente Utrecht gaat als eerste gemeente in die regio woningzoekenden met een beperking voorrang verlenen bij zogenoemde beter toegankelijke woningen. Momenteel wordt voorrang voor deze woningen alleen op basis van leeftijd gedaan.

Het college van de gemeente Utrecht heeft dat opgenomen in de lokale uitvoering van de huisvestingsverordening regio Utrecht. Dankzij een eerdere aanpassing in de regionale huisvestingsverordening moeten Utrechtse woningcorporaties de toegankelijkheid van woningen al aangeven in hun advertenties.

Beslissing
Met deze nieuwe wijziging wordt ervoor gezorgd dat de meest toegankelijke woningen ook terecht komen bij diegenen die de woning het hardst nodig hebben. De gemeenteraad moet nog wel een beslissing nemen over de nieuwe huisvestingsverordening.

(Bron: AD)

Geef een reactie