VNG roept gemeenten op tot deelname aan Verbeteragenda hulpmiddelen

Foto door Steve Buissinne from Pixabay

Al langere tijd laten cliënten en hun organisaties weten dat er knelpunten zijn bij de verstrekking van hulpmiddelen. De Nationale Ombudsman vroeg vorig jaar ook aandacht voor de problemen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten start een Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen en roept gemeenten op om mee te doen.

Het ministerie van VWS richtte naar aanleiding van de signalen van cliënten een landelijk actieteam op dat een normenkader en een actieplan hulpmiddelen heeft ontwikkeld. Meer dan 50 betrokken partijen hebben erover meegedacht. Vervolgens is een bestuurlijke tafel ingericht waaraan deelnemen: de VNG, VWS, ZN, Firevaned, Ieder(in), de Patiëntenfederatie, Per Saldo, het UWV en Revalidatie Nederland. Deze bestuurlijke tafel stelde het normenkader en het actieplan op 31 januari vast.

Werkgroepen aan de slag met actieplannen
Het ontwikkelen van een landelijk normenkader en een actieplan is een eerste stap, de betrokken partijen zullen lokaal en regionaal aan de slag moeten om de verbeteringen te bereiken. Het proces van inkoop, toegang, toekenning, levering en onderhoud vindt immers lokaal en regionaal plaats. Om te beginnen wil de VNG werkgroepen inrichten die aan de slag gaan met de actiepunten. De deelnemers bestaan in ieder geval uit vertegenwoordigers van gemeenten en leveranciers en, afhankelijk van de opdracht, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen.

De VNG roept gemeenten op om zich te melden om actief mee te werken aan de verbeteragenda, zij kunnen zich hier zelf voor aanmelden.

VNG-project Verbeteragenda Wmo-hulpmiddelen
De vereniging is 1 juni gestart met het project Verbeteragenda hulpmiddelen dat tot doel heeft het normenkader en het actieplan bij gemeenten onder de aandacht te brengen, de actiepunten nader uit te werken en in de praktijk te realiseren. Het project heeft een looptijd van een jaar, aan het eind wordt een steekproef gehouden om na te gaan of het project merkbare verbeteringen voor cliënten heeft opgeleverd.

(Bron: VNG)

Geef een reactie