De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 5 december om 14.00-15.00 uur een webinar over validisme, oftewel discriminatie van mensen met een beperking. In dit webinar, dat bedoeld is voor bestuurders, raadsleden, gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen, gaat de VNG met diverse experts in gesprek over dit onderwerp.

Wat is validisme, hoe vaak komt het voor en in welke vormen? Zegt het VN-verdrag Handicap hier ook iets over? En wat kunnen gemeenten eraan doen?

Grondwet

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Zo luidt artikel 1 van onze Grondwet. Althans, zo luidt het sinds februari van dit jaar. De twee laatst genoemde discriminatiegronden, handicap en seksuele gerichtheid, zijn namelijk toen formeel toegevoegd aan het artikel.

Sprekers

  • Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
  • Marjolein Swaanenburg – van Roosmalen, lid van het College voor de Rechten van de Mens
  • Xan Koster, beleidsmedewerker VN-verdrag Handicap bij Ieder(in)

Aanmelden

Online aanwezig zijn bij het webinar is gratis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van VNG.

(Bron: VNG)

Altijd op de hoogte blijven?