De VN-rapporteur huisvesting heeft op 5 maart zijn bevindingen over zijn bezoek aan Nederland gerapporteerd. In zijn rapport doet hij stevige aanbevelingen: Nederland moet de Grondwet aanpassen en het recht op adequate huisvesting daarin beter verankeren. En toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet in de wet beter geregeld worden. Dat meldt Ieder(in).

Bezoek aan Nederland in december

In december 2023 bracht Balakrishnan Rajagopal, de speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting, een bezoek aan Nederland. Hij sprak veel partijen over de woningcrisis en deed een aantal werkbezoeken. Ook Ieder(in) sprak met de VN-rapporteur. Op zijn verzoek leverde Ieder(in) een notitie aan, waarin ze het tekort aan passende en toegankelijke woningen voor mensen met een beperking nader toelichtten.

Grondwet aanpassen

Een belangrijke aanbeveling van de VN-rapporteur is dat Nederland het recht op goede huisvesting moet vastleggen in de Grondwet. Nu staat daar alleen dat bevordering van voldoende woongelegenheid een voorwerp van zorg van de overheid is. De rapporteur vindt dat er moet staan dat de Staat verplicht is om het recht op goede huisvesting van alle burgers, te respecteren, te beschermen en in huisvesting te voorzien.

Toegankelijkheid beter regelen in wetgeving

De rapporteur beschrijft dat de woningcrisis het voor mensen met een beperking extra moeilijk maakt om toegankelijke, betaalbare woonruimte te vinden. Bij zijn bezoek zag hij zelf ook dat een aantal openbare gebouwen en openbare ruimten ontoegankelijk waren voor mensen met een beperking.

Nederland ontwikkelt een vrijwillige standaard voor toegankelijk bouwen (NEN-norm) en dat is goed. Maar zo’n vrijwillige standaard vindt de rapporteur niet voldoende om het tekort aan toegankelijke, betaalbare huisvesting voor mensen met een beperking op te lossen.

Rajagopal doet twee aanbevelingen om dit te verbeteren:

  1. Veranker in de wetgeving het recht op toegang tot alle bestaande en nieuwe openbare gebouwen, sociale huisvesting, hotels, commerciële instellingen en bedrijven, en ook trottoirs en openbare ruimten;
  2. Zorg ervoor dat bepaalde mensen voorrang krijgen bij de toegang tot sociale huisvesting: mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, en mensen die met andere vormen van ernstige uitsluiting van huisvesting te maken hebben, zoals mensen met een beperking of ouderen.

Ieder(in) kan zich volledig vinden in de aanbevelingen van de VN-rapporteur en hoopt dat dit hun lobby voor meer toegankelijke huisvesting zal ondersteunen.

Bron: Ieder(in)

Altijd op de hoogte blijven?