Vier gemeenten stoppen met omstreden ‘resultaatgericht’ indiceren

Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp, ligt flink onder vuur omdat die grote onduidelijkheid oplevert voor mensen die de zorg nodig hebben. Zorgaanbieders halen volgens het magazine Zorgvisie ‘opgelucht adem’ nu de Brabantse gemeenten weer gewoon uren-indicaties gaan afleveren.

Boxtel, Sint Michielgestel, Haaren en Vught nemen voor 2020 afscheid van het resultaatgericht werken, zo blijkt uit een artikel van Zorgvisie. Mensen kregen tot dit jaar van de gemeente de ‘resultaatgerichte’ indicatie dat ze recht hebben op een ‘schoon en leefbaar huis’. Hoeveel uren er precies nodig zijn, werd daarin niet bepaald, terwijl dit mensen wel houvast biedt. ‘Resultaatgericht’ indiceren gaat vaak gepaard met bezuinigingen vanuit de gemeente.

Spanningen en discussies
In de praktijk leverde deze manier van werken dan ook veel problemen op, zoals spanningen en discussie tussen mensen die de zorg nodig hebben en de medewerkers van de zorgaanbieders. Als er problemen waren, konden de Brabantse zorgverleners en cliënten nergens op terugvallen, want er was dus geen heldere indicatie. Sommige mensen zagen zich daardoor gedwongen om rechtszaken te beginnen tegen de aanbieder of gemeenten om toch de zorg te krijgen die nodig is.

De zorgaanbieders trokken hierover aan de bel bij de gemeenten. De gemeenten luisteren nu naar de bezwaren en ze beloven voor de komende jaren indicaties op basis van uren te gaan verstrekken.

Niet luisteren naar de hoogste rechter
Het ministerie van VWS lijkt wél vast te willen houden aan ‘resultaatgericht’ werken. Sterker nog: de minister wil na de zomer de Wmo aanpassen zodat het voor gemeenten gemakkelijker wordt om ‘resultaatgericht’ te indiceren. Gemeenten – en het ministerie – leggen hiermee ook verschillende uitspraken van de hoogste bestuursrechter naast zich neer, waarin de rechter deze werkwijze afkeurt omdat die de rechtszekerheid van mensen aantast.

Ieder(in) heeft er samen met andere patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties herhaaldelijk en met klem op aangedrongen – in de Tweede Kamer en bij de minister – om af te zien van het ‘resultaatgericht’ werken voor zorg vanuit de gemeente (Wmo).

(Bron: Iederin)

Geef een reactie