Veilige werkomgeving rolstoelers niet vanzelfsprekend

Te zware deuren en niet-aangepaste evacuatieplannen maken dat veel werkende rolstoelers zich niet veilig voelen op de werkvloer. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat O4 Wheelchairs verrichtte onder 113 rolstoelers met werk buitenshuis.

Viervijfde van de respondenten ervaart hinder van niet-aangepaste faciliteiten op het werk, zo blijkt. Daarbij staat het invalidentoilet niet-verrassend op nummer 1. Schokkend is echter dat evacuatieplannen vaak niet op orde lijken te zijn. Vooruitlopend op de publicatie van dit onderzoek in Support Magazine van februari 2019, lichten we het onderwerp ‘Veiligheid’ er hier alvast uit, het is er belangrijk genoeg voor.

Toegankelijk vs brandveilig
Het is bekend, het openen van een deur is een alledaagse handeling die een enorme uitdaging kan zijn als je in een rolstoel zit. Meer dan de helft (59%) van de respondenten met facilitaire problemen op hun huidige werk, geeft aan dat te zware deuren – met bijvoorbeeld deurdrangers – hun functioneren bemoeilijken. Dat levert uiteraard ook problemen op bij een eventuele calamiteit. Maar helaas staan de eisen voor brandveiligheid vaak haaks op de eisen voor rolstoelgebruikers.

Brandveiligheidsexpert  Jeroen Jansen van BrandveiligNL, erkent het probleem. Toch zijn er volgens hem – gedeeltelijke – oplossingen, alleen vergen die iets meer tijd en/of geld. Jansen: “Of een specifieke dranger er zit om een brandcompartiment gesloten te houden of tegen tocht of ter beveiliging, kan je zien in de bouwvergunning of gebruiksmelding-plattegrond.”
Werknemers met een beperking die specifieke deuren met drangers niet goed open krijgen in een normale werksituatie, kunnen hun werkgever dus vragen om deze bronnen te (laten) controleren alvorens de dranger veilig te kunnen verwijderen.

“Een automatische deuropener kan met een gerust hart worden geplaatst door de werkgever, zolang deze aansturing heeft naar de brandmeldcentrale. Als die ‘afgaat’ zal de deur dichtvallen en alleen nog met de hand te bedienen zijn.”
Dat betekent wel dat in geval van bijvoorbeeld een brand de deur alsnog voor een rolstoelgebruiker moeilijk open te krijgen zal zijn, en dat deze hulp nodig zal hebben. Des te belangrijker dat er een goed, aangepast evacuatieplan in werking gezet kan worden als het nodig is.

Evacuatieplannen schieten vaak tekort
Helaas geeft 39% van alle deelnemers aan het onderzoek aan te maken te hebben met potentieel gevaarlijke situaties omdat faciliteiten niet goed zijn aangepast op een rolstoelgebruiker. Dat kan gaan om te smalle deuropeningen van spreekkamers, maar in de meeste gevallen betreft het tekortschietende evacuatieplannen en -middelen.
Jansen van BrandveiligNL: “De normen voor ontruimingsplannen melden niet specifiek hoe mindervalide mensen geëvacueerd moeten worden. Maar de regel voor de BHV luidt wel dat zij mensen met een beperking minimaal ‘veiligheid’ moeten brengen in de lifthal of het trappenhuis op de desbetreffende verdieping. Dat is namelijk een brandcompartiment dat minimaal 60 minuten weerstand houdt. De brandweer zal zich hier als eerste over de mensen ontfermen.” (Zie ook hier, bij punt 4.)

Veel klachten die binnenkwamen, betroffen het ontbreken van evacuatiestoelen of -matrassen. Zie ook: Tips voor het opstellen van een Persoonlijk Evacuatieplan.

Meer lezen?
Begin februari publiceert Support Magazine een uitgebreid artikel over dit onderzoek, waaraan onder andere het Support Magazine Lezerspanel zijn medewerking verleende. Nog geen abonnee van Support Magazine? Klik gauw hier!

Geef een reactie