Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen Wet Banenafspraak aan

Tamara van Ark. Foto via Rijksoverheid.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) past de Wet Banenafspraak aan om het eenvoudiger te maken voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.” Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Van Ark: “Werkgevers kunnen door de vereenvoudiging van de wet veel meer gaan samenwerken om banen te realiseren, tussen en binnen sectoren en tussen en binnen regio’s. Ik vertrouw erop dat alle werkgevers, en met name ook die in de overheidssector, hier volop gebruik van gaan maken. Uit mijn gesprekken met werkgevers hoor ik dat zij heel erg gemotiveerd zijn om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen.”

Overheid stimuleren
Aart van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000 banen!’, is met zijn projectteam door de staatssecretaris gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen bij het realiseren van deze extra banen. Hij krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken.

52.000 extra banen
Jaarlijks houdt SZW bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in het nieuwe systeem blijft de doelstelling om eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 ruim is gehaald. Dit is met name te danken aan de grote inzet van werkgevers uit de marktsector.

De overheidssector realiseert ook steeds meer banen, maar heeft de streefaantallen het afgelopen jaar niet gehaald. Een extra inspanning is daarvoor nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van Ark hebben onlangs een bestuursakkoord gesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan het overheidsaandeel in de banenafspraak.

Inhaalslag voor de overheid
Van Ark: “Dat het aantal extra banen is gehaald is een compliment waard. Vooral aan de werkgevers in de marktsector. Het is teleurstellend dat de overheid ook in 2018 achter is gebleven. Daar is nog een aantal flinke stappen te zetten. Tegelijkertijd constateer ik dat de overheidswerkgevers zijn begonnen met een inhaalslag. Ik verwacht dat de nieuwe acties de overheid verder zullen helpen.”

(Bron: Rijksoverheid)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *