Van Ark stuurt wetsvoorstel Breed Offensief naar Tweede Kamer

Tamara van Ark. Foto via Rijksoverheid.

Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw voorstel om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Haar vorige plan leidde tot veel protest en werd uiteindelijk geschrapt, ook omdat het lastig uitvoerbaar was. Het afgelopen jaar heeft ze met alle betrokkenen overlegd.

In haar nieuwe plan stelt Van Ark voor dat mensen met een arbeidshandicap die in deeltijd gaan werken en daardoor niet genoeg verdienen, 15 procent van hun maandinkomen bovenop hun aanvullende uitkering mogen houden (met een maximum van 136,26 euro). “Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen”, schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer.

Verder wil de staatssecretaris dat jonggehandicapten onder de 27 jaar niet meer vier weken hoeven te wachten op een uitkering. Nu moeten ze eerst aantonen dat ze op zoek zijn naar werk. Straks kunnen zij meteen aan het begin van hun zoektocht een inkomen krijgen.

Zelfde loonwaardebepaling
Daarnaast moet het voor werkgevers gemakkelijker worden om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Daarom wordt de zogeheten loonwaardebepaling, waarmee het loon van een arbeidsgehandicapte wordt vastgesteld, in heel Nederland hetzelfde. Nu hebben met name grote bedrijven, met vestigingen in meerdere gemeenten, last van de verschillende berekeningen die worden gebruikt. Ter compensatie van een lagere productiviteit kunnen zij straks nog steeds loonkostensubsidie krijgen.

Helft heeft geen werk
In haar vorige plan wilde Van Ark het hele systeem veranderen: de loonkostensubsidie voor werkgevers van mensen met een arbeidshandicap zou vervallen. In ruil daarvoor mochten zij deze werknemers onder het minimumloon gaan betalen.

Er zou een loonkostendispensatie komen, die inhield dat de mensen met een arbeidshandicap een bijstandsuitkering moesten aanvragen, die ze met hun salaris konden aanvullen tot het minimumloon. Zeker voor werknemers met een verdienende partner of eigen geld viel die regeling ongunstig uit.

Versoepeld en verruimd
Het nieuwe plan gaat veel minder ver. De regeling voor mensen met een arbeidshandicap blijft in principe hetzelfde, maar wordt op onderdelen versoepeld of verruimd. “Dit is weer een stapje vooruit om mensen te helpen”, zegt Van Ark. “Ik realiseer mij dat we nog veel moeten doen, maar met deze maatregelen wil ik meer mensen aan het werk helpen en houden.” Ze wijst erop dat de helft van de mensen met een beperking geen werk heeft, terwijl ze dat wel vaak willen.

Brochure
Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. In de brochure ‘Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk’ vindt u de voorstellen.

Foto via Rijksoverheid

(Bron: NOS)

Geef een reactie