Van Ark: ‘Doel van 55.000 banen voor mensen met arbeidsbeperking haalbaar’

Staatssecretaris Tamara van Ark.

De doelstelling van de banenafspraak om eind dit jaar 55.000 extra banen te realiseren, acht staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) haalbaar. Wel wil ze het systeem vereenvoudigen.

In gesprekken die Van Ark met verschillende partners voerde over de afspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, gaven de partners aan dat ze de huidige werkwijze complex vinden en dat het leidt tot administratieve lasten. De staatssecretaris wil daarom het systeem anders vormgeven. “Doel van de vereenvoudiging is om het mogelijk te maken dat ook op de lange termijn de extra banen voor de doelgroep banenafspraak er kunnen komen.” Eind dit jaar informeert ze de Tweede Kamer over de vereenvoudiging.

Haalbaar
Eind juli meldde het UWV dat er sinds de nulmeting in 2012 51.978 banen zijn gecreëerd, terwijl de doelstelling voor eind dit jaar op 55.000 staat. Van Ark schrijft nu dat er uit het hele land signalen komen dat werkgevers gemotiveerd zijn om mensen met een beperking kansen te geven. “Ik acht daarom de doelstelling om eind 2019 55.000 extra banen te realiseren, haalbaar.”

Toegenomen
Het UWV meldde verder in de tussentijdse rapportage dat er in het eerste kwartaal van 2019 een opvallend verlies van 1.411 banen was in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Hoewel het UWV die ontwikkeling ‘opvallend’ noemde, plaatste de organisatie er zelf al de kanttekening bij dat het niet de officiële, jaarlijkse meting was. Het UWV weet het verlies aan uitstroom vanuit de banenafspraak naar beschut werk en urenverlies in de groep personen die werkzaam blijft. Van Ark noemt als verdere oorzaak seizoenseffecten: mensen werken in het vierde kwartaal van een jaar meer dan in het eerste kwartaal. Ze stelt daarom voor om de trendrapportages te vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder: dan blijkt ‘dat het aantal banen in een jaar tijd met 13.235 is toegenomen’.

Bekijk hier de volledige antwoorden van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Peters (CDA) over ‘opvallend baanverlies binnen banenafspraak’ (pdf).

(Bron: Binnenlands Bestuur)

Geef een reactie