Valys verhoogt eigen bijdrage voor 2024

3 januari 2024 - Redactie Support Magazine
Kecko, via Flickr

In 2024 wordt de eigen bijdrage van ritten met Valys, in overleg met het ministerie van VWS, verhoogd. Valyspashouders ontvangen jaarlijks een Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Binnen dit PKB kan een pashouder reizen tegen een vast bedrag per kilometer, dit is de eigen bijdrage.

De eigen bijdrage per kilometer binnen het PKB is op dit moment € 0,22 per kilometer. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar € 0,268 per kilometer. Deze verhoging geldt alleen voor de kilometers die binnen het PKB verreisd worden.

De eigen bijdrage voor reiskilometers die buiten het PKB verreisd worden is vanaf 1 januari 2024: € 1,624 per kilometer.

Reden verhoging

Valys is een collectief vervoerssysteem voor mensen die niet geheel (meer) zelfstandig met het OV kunnen reizen. De eigen bijdrage van Valys is in 2022 voor het eerst sinds 2014 verhoogd om de kosten voor een Valysreis meer in lijn te brengen met het OV. Deze verhoging heeft het verschil in kosten dat door de jaren heen ontstaan is echter niet volledig verholpen. Daarom is de eigen bijdrage voor 2024 opnieuw verhoogd.

Bron: Valys

Altijd op de hoogte blijven?