Valys en regiotaxi mogen weer opstarten

Foto via Flickr/Kecko

Vanaf 8 juni mag het speciaal vervoer weer opstarten. Wat mag er nu wel en niet bij vervoersopties zoals Valys, de regiotaxi en leerlingenvervoer? Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft daar duidelijkheid over gegeven in de vorm van twee vervoersprotocollen.

Sectorprotocol veilig zorgvervoer
Zorgvervoer is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen voor iedereen die niet zelfstandig naar onder andere onderwijs, arbeid of dagbesteding kan reizen. Hieronder vallen het regiotaxi vervoer, Wmo vervoer, Valys vervoer, ziekenvervoer, WSW vervoer en vervoer naar de dagbesteding. In het Sectorprofiel veilig zorgvervoer staat beschreven aan welke voorwaarden dit vervoer vanaf nu moet voldoen:

 • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en de chauffeur kan handelingen, zoals het vastdoen van de gordel, op de reguliere manier uitvoeren.
 • Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk een vaste samenstelling gehanteerd. Waar de afstand tussen iedereen in het voertuig minimaal 1,5 meter is, zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
 • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter aan te houden, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet-medisch mondkapje.
 • Het vervoer van volwassenen is gemaximeerd op 2 reizigers in een auto en 4 in een bus. Voor reizigers onder de 18 geldt geen maximum per voertuig.
 • Wanneer een reiziger vanwege een beperking geen mondkapje kan dragen of niet met andere reizigers vervoerd kan worden, biedt het protocol ruimte voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld solovervoer. Bij het vervoer naar dagbesteding is het gebruik van een mondkapje voor de reiziger vrijwillig.

Sectorprotocol veilig leerlingenvervoer en veilig vervoer naar kinderopvang
Ook is er een sectorprotocol opgesteld om kinderen en leerlingen weer veilig naar onderwijs en opvang te vervoeren. Dit protocol is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de buitenschoolse opvang, het voortgezet speciaal onderwijs en de kinderdienstcentra’s. Het vervoer naar deze voorzieningen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en zoveel mogelijk in vaste samenstelling.
 • Als in een voertuig tussen chauffeur en kinderen/leerlingen, of tussen meerdere kinderen/leerlingen onderling, minimaal 1,5 meter in acht is te nemen, zijn er geen extra maatregelen nodig.
 • Als het niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het voertuig, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en de kinderen/leerlingen een niet-medisch mondkapje.
 • Als leerlingen/kinderen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs tegelijk met kinderen/ leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs worden vervoerd, dragen de kinderen/leerlingen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs geen mondkapje. De kinderen/leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs dragen een niet-medisch mondkapje.

Knelpunten
De protocollen kunnen worden aangepast als ervaringen in de praktijk er op wijzen dat iets niet werkt of anders moet. Of wanneer besluiten vanuit de Rijksoverheid iets anders vragen. Kom je toch in de knel komen met vervoer, meld dit dan bij het Meldpunt Ieder(in) zodat zij deze signalen mee kunnen nemen.

Download hier het protocol voor zorgvervoer. En hier is het protocol voor leerlingenvervoer en kinderopvangvervoer te vinden.

(Bron: Iederin)

  5 comments for “Valys en regiotaxi mogen weer opstarten

 1. C.
  5 juni 2020 at 18:23

  Een belangrijk punt wat jullie niet noemen is dat in het protocol is vermeld dat scootmobielen niet worden meegenomen. Hierdoor wordt een grote groep mensen, die afhankelijk is van een scootmobiel en geen andere vorm van vervoer heeft, buitengesloten.

  • petra keers
   5 juni 2020 at 20:35

   dit is niet juist, ook zij hebben recht op vervoer.

   • 8 juni 2020 at 10:56

    Echt niet goed dit. Ik ben net aan het rondbellen geweest en wordt kwa antwoorden gewoon van kastje naar de muur gestuurd. Hoop dat dit nog veranderd :'(

   • A.L. de Jong
    15 juni 2020 at 16:59

    Recht, wel. Maar:

    2.5 Aanvullende maatregelen voor, tijdens en na de rit

    b) Scootmobielen kunnen niet mee in het vervoer. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel contactmomenten zijn tussen chauffeur en de reiziger en tussen de chauffeur en de scootmobiel.

 2. Juliette
  13 juni 2020 at 20:03

  Valys was ook heel goed in het op de hoogte houden van het feit dat er niet gereden werd, maar ho maar om de klanten te informeren dat er wel weer ritten ingepland kunnen worden…

Geef een reactie