UWV hoopt op politieke wind in de rug

Foto via Flickr/Mystic_Mabel

Na roerige tijden voor het UWV met veel bezuinigingen en ingewikkelde nieuwe wetten, verwacht de uitkeringsorganisatie dat ze nu de politieke wind mee hebben. “De laatste jaren ging het in de politiek altijd over het opheffen en ontmantelen van het UWV”, vertelt Bruno Bruins, voorzitter van de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tijdens de presentatie van het jaarverslag 2016. “Nu gaat het gelukkig weer over onze dienstverlening.”

Bijna een half miljard euro moest het UWV besparen in zes jaar tijd. Bruins verwacht dat de zwaarste bezuinigingen nu achter hem liggen. De verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen stemmen de bestuurder hoopvol. Bruins: “Het UWV is weer een thema. Ik ben blij dat die afslag is genomen.”

In een soort quiz laat de voorzitter de aanwezige journalisten raden welke stelling bij welke partij hoort. Zoals: ‘We willen dat het UWV structureel meer persoonlijke aandacht besteedt aan bemiddeling en scholing van ouderen en andere mensen met een grote kans op langdurige werkloosheid.’ En: ‘We willen geld uittrekken voor persoonlijk contact tussen UWV en werkzoekenden.’

Ze komen uit de programma’s van respectievelijk D66 en VVD. Twee partijen die momenteel gesprekken voeren over een eventuele samenwerking in een nieuw kabinet. Bruins, opgetogen: “Het gaat weer over de inhoud, over ons takenpakket. Er wordt gevraagd of we meer voor ouderen kunnen doen, en meer voor arbeidsbeperkten.”

Vraagtekens
Heeft het UWV-bestuur ook een verklaring voor deze politieke koerswijziging? Bestuurslid Fred Paling heeft er wel zo zijn gedachten over. Het UWV is in 2002 ontstaan uit een samengaan van een zestal organisaties. Paling: “En de gedachte is altijd; als je fuseert, kun je bezuinigen.” In 2009 kwam er nog een fusie bij met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Vervolgens kwamen er vraagtekens bij nut en noodzaak van het bemiddelen bij mensen naar de arbeidsmarkt. Paling: “Het UWV-werkbedrijf dat de reïntegratie op zich neemt, werd gehalveerd. De communicatie verliep steeds meer online. Dat heeft natuurlijk effect. En dan zie je dat er bij de politiek toch weer oog komt voor de dienstverlening.”

Sinds een half jaar is er meer persoonlijk contact tussen het UWV en klanten met een WW-uitkering. Vooral mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt krijgen sindsdien meer begeleiding. Bruins: “Veel mensen kunnen prima uit de voeten met onze online dienstverlening, maar ik juich het toe als we kunnen doorgaan met het face-to-face contact.”

Te complex
Heeft Bruins nog meer wensen? Jazeker. Dat de Participatiewet eenvoudiger wordt. Dat er eenduidige regels komen voor jobcoaches, loonkostensubsidies en premiekortingen voor arbeidsbeperkten. Sommige regels zijn zo complex dat ze bijna niet uit te leggen zijn en de samenwerking tussen UWV en gemeenten onnodig lastig maken.

Het aan het werk helpen van mensen met een beperking is daardoor ook lastig. Mensen aan het werk houden is trouwens een nog grotere uitdaging, meldt Bruins. De helft van de jonggehandicapten die een baan heeft gevonden, is deze na een jaar weer kwijt. In 2016 vonden ook minder mensen met een arbeidsbeperking een baan dan in 2015, weet UWV. Het laaghangend fruit is geplukt; de mensen met een arbeidsbeperking en de grootste kansen zijn al aan het werk.

Balkenendenorm
Twee van de drie leden van de raad van bestuur van het UWV en een viertal directeuren verdienen nog steeds meer dan een minister in Nederland. UWV-voorzitter Bruno Bruins ontving in 2016 een bedrag van ruim 227.000 euro. Dat is meer dan het jaar ervoor toen er ruim 219.000 zijn kant op kwam. En het is 48.000 euro meer dan de grens die in 2013 werd afgesproken voor leidinggevenden in de publieke sector. De bestuursleden doen een beroep op de overgangsregeling. Die staat het toe dat zittende bestuurders tot zeven jaar na ingang van de wet een hoger salaris houden.

(Bron: Trouw)

Geef een reactie