Het ministerie van Financiën heeft in een Mededeling gepubliceerd dat het een uitzondering heeft gemaakt op de gehandicaptenregeling door de hardheidsclausule toe te passen. Het gezin van de belanghebbende bestaat uit zeven personen. Eén van de kinderen gebruikt een rolstoel. De persoon beschikt om deze reden over een bestelauto die kwalificeert voor de gehandicaptenregeling in de motorrijtuigenbelasting (mrb). De gehandicaptenregeling in de mrb voorziet in een verlaagd tarief voor een bestelauto die is ingericht en wordt gebruikt voor het vervoer van een persoon met een handicap in de cabine van het voertuig en het gelijktijdig vervoer van een niet-opvouwbare rolstoel.

Vanwege gezinsuitbreiding wenst de belanghebbende een extra stoel te plaatsen in de laadruimte van zijn aangepaste bestelauto. Op deze manier kan het gehele gezin vervoerd blijven worden in één voertuig. Er wordt dan echter niet meer voldaan aan de voorwaarden van de gehandicaptenregeling. Door plaatsing van een stoel in de laadruimte kwalificeert de auto als personenauto en is het verlaagde mrb-tarief niet langer van toepassing. Verzocht wordt alsnog het verlaagde mrb-tarief toe te kunnen blijven passen.

Goedkeuring

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in deze bijzondere situatie met toepassing van de hardheidsclausule goedgekeurd dat de gehandicaptenregeling blijft gelden voor de aangepaste bestelauto.

Toelichting

Een bestelauto voor gehandicapten komt in aanmerking voor een verlaagd mrb-tarief als deze is ingericht en wordt gebruikt voor het vervoer van een persoon met een handicap in de cabine en het gelijktijdig vervoeren van een niet-opvouwbare rolstoel. De bestelauto moet ook aan de reguliere inrichtingseisen voor een bestelauto voldoen.

Plaatsing van een stoel in de laadruimte resulteert erin dat geen sprake meer is van een bestelauto, maar van een personenauto. Personenauto's komen echter niet in aanmerking voor het verlaagde mrb-tarief van de gehandicaptenregeling.

Er is bij het opstellen van de regelgeving niet voorzien in de specifieke situatie dat iemand door zijn handicap is aangewezen op het gebruik van een bestelauto, met een gezin zo groot dat geen andere optie bestaat dan het bijplaatsen van een zitplaats in de laadruimte om het gezin tezamen in één voertuig te (blijven) vervoeren. Alhoewel het een bewuste keuze is van de wetgever om personenauto's niet in aanmerking te laten komen voor de gehandicaptenregeling en in algemene zin onderschrijft de staatssecretaris dat nog steeds. Maar de staatssecretaris vindt deze specifieke situatie een onbillijkheid van overwegende aard en daarom wordt in dit specifieke geval alsnog de gehandicaptenregeling toegepast.

Vergelijkbare situaties

Heb jij een vergelijkbare situatie waarin je een beroep wil doen op de hardheidsclausule? Stuur dan een verzoek per brief naar:

Ministerie van Financiën
Corporate Dienst Vaktechniek
Team Brieven en Beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven?